Thực hiện thí điểm không tiếp nhận hồ sơ giấy đối với 66 thủ tục hành chính

28/11/2023 | 07:56 GMT+7

(HG) - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh vừa ký ban hành Quyết định công bố danh mục 66 thủ tục hành chính thí điểm không tiếp nhận hồ sơ giấy, thực hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 14-11-2023.

Cụ thể, Sở Thông tin và Truyền thông có 4 thủ tục thuộc các lĩnh vực báo chí, xuất bản, bưu chính; Sở Nội vụ có 5 thủ tục thuộc các lĩnh vực thi đua - khen thưởng, tôn giáo; Sở Xây dựng có 2 thủ tục thuộc lĩnh vực hoạt động xây dựng; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 6 thủ tục thuộc các lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y - thủy sản; Sở Công thương có 5 thủ tục thuộc các lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, xúc tiến thương mại; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có 5 thủ tục thuộc các lĩnh vực bảo trợ xã hội, lao động - tiền lương - bảo hiểm xã hội; Sở Giao thông vận tải có 16 thủ tục thuộc các lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa.

Cùng với đó, Sở Giáo dục và Đào tạo có 7 thủ tục về lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục, lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, lĩnh vực văn bằng, chứng chỉ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 2 thủ tục về lĩnh vực văn hóa; Sở Y tế có 2 thủ tục về các lĩnh vực trang thiết bị y tế, công bố mỹ phẩm; Sở Kế hoạch và Đầu tư có 3 thủ tục về lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp; Sở Khoa học và Công nghệ có 7 thủ tục về các lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân, hoạt động khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng; Sở Tư pháp có 1 thủ tục về lĩnh vực hộ tịch; Ban Quản lý các khu công nghiệp có 1 thủ tục về lĩnh vực đầu tư.

Tổ chức thực hiện quyết định này, Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các thủ tục hành chính thí điểm không nộp hồ sơ giấy, thực hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến; đồng thời, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện. Ngoài ra, chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tuyên truyền nội dung này để người dân, doanh nghiệp tăng cường nộp hồ sơ trực tuyến thay cho hình thức trực tiếp.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành tỉnh có các thủ tục hành chính theo danh mục công bố tại quyết định này triển khai, thực hiện việc giải quyết các thủ tục hành chính không nộp hồ sơ giấy, thực hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến đúng quy định của pháp luật.

GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>