Tiếp tục phát huy phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ

06/04/2022 | 09:17 GMT+7

(HG) - Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09 ngày 8/1/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới (Nghị quyết số 09), hội CCB các cấp trong tỉnh đã phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng tổ chức hội ngày càng trong sạch, vững mạnh, đồng thời có nhiều hoạt động thiết thực góp sức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương.

Tỉnh ủy đánh giá, qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09, các cấp ủy đảng thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của CCB. Chính quyền các cấp thì quan tâm hỗ trợ kinh phí hoạt động, bố trí nơi làm việc, cung cấp trang thiết bị, phương tiện làm việc cho hội.

Nhờ vậy mà hoạt động của hội CCB các cấp có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức, chủ động hơn trong công tác tham mưu cho các cấp ủy. Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên được quan tâm đổi mới. Vị trí, vai trò của CCB được nâng lên rõ nét, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung của tỉnh thời gian qua.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành cho rằng, một trong những kết quả nổi bật đạt được qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09 là nội dung, phương thức, chất lượng hoạt động của các cấp hội CCB từng bước được nâng lên; việc tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh được chú trọng. Bộ máy tổ chức của hội CCB các cấp đã và đang được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tư tưởng chính trị của hội viên CCB, cựu quân nhân vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của Nhà nước, tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua của địa phương, nhất là xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tỉnh ta đang thể hiện khát vọng phát triển mạnh mẽ, với việc đề ra nhiều mục tiêu, chỉ tiêu đột phá trong nhiệm kỳ này và những năm tiếp theo. Do đó, rất cần sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong thực hiện, trong đó có vai trò của hội CCB. Vì vậy, thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn hội CCB các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, củng cố xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, tích cực hỗ trợ nhau làm kinh tế gia đình, giảm nghèo, vươn lên làm giàu; gương mẫu tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự xã hội nơi cư trú; thực hiện tốt công tác xã hội, từ thiện.

Mỗi cán bộ, hội viên phải luôn giữ vững và phát huy phẩm chất, truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ. Các cấp hội cần thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc của hội viên CCB để tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền có biện pháp giải quyết kịp thời, phù hợp.

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác CCB; phát huy thế mạnh về kinh nghiệm, uy tín của CCB trong giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp, nhất là công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian tới; quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ hội kế cận. Tạo điều kiện để CCB tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp, trong thực hiện các phong trào thi đua của địa phương…

TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>