Tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ thanh niên, trí thức trẻ

19/01/2021 | 19:09 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 19-1, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (Đề án 500 trí thức trẻ) và Đề án bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014-2020 (Đề án 567). Dự và chủ trì hội nghị có ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hậu Giang.

Dự hội nghị ở điểm cầu Hậu Giang, có bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Theo Bộ Nội vụ, sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp về vị trí, vai trò của thanh niên và trách nhiệm thực hiện cơ chế, chính sách phát triển thanh niên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Lực lượng thanh niên ngày càng nhận thức sâu sắc về trách nhiệm, nghĩa vụ đối với đất nước; nhiều thanh niên trở thành những nhà lãnh đạo, quản lý, kinh doanh giỏi; sự tham gia của thanh niên và đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước ngày càng được tăng cường.

Qua 6 năm triển khai Đề án 567, cả nước đã bồi dưỡng cho 14.330 cán bộ, công chức trẻ của 2.293 xã thuộc 42 tỉnh, thành phố. Bộ Nội vụ cũng đã chủ trì phối hợp với UBND các tỉnh thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ thông qua việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và các kỹ năng cần thiết cho trí thức trẻ trước khi bố trí về xã công tác.

 Sau 5 năm về các xã công tác, tham mưu, các trí thức trẻ đã đề xuất xây dựng, triển khai các đề án phát triển kinh tế - xã hội, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa mới cho Nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Đề án 500 trí thức trẻ; Đề án 567. Đồng thời, yêu cầu Bộ Nội vụ có các giải pháp khắc phục hạn chế, xây dựng chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2025; tiếp tục tham mưu Chính phủ xem xét cho chủ trương xây dựng và triển khai, thực hiện Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2021-2025.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ lưu ý, các nội dung bồi dưỡng cần bảo đảm ngắn gọn, chuyên sâu, tập trung vào nâng cao kỹ năng cho cán bộ, công chức trẻ phù hợp với từng vùng miền, nhất là nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin. Các ngành, địa phương nghiên cứu, quan tâm thu hút đội ngũ cán bộ, trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, có cách làm mới, huy động nhiều nguồn lực tạo đột phá để đề án triển khai đạt hiệu quả. Bộ Nội vụ cần đôn đốc các địa phương bố trí, sử dụng, đào tạo, xét tuyển phù hợp, đúng quy định pháp luật đối với đội ngũ cán bộ, trí thức trẻ tình nguyện.

Tin, ảnh: Đ.BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>