Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh: Tích cực hoàn thành khung báo cáo chính trị

10/12/2019 | 06:02 GMT+7

(HG) - Tổ Biên tập Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, vừa có cuộc họp đánh giá tiến độ thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Quang cảnh cuộc họp.

Theo báo báo, trên cơ sở thông báo của Tổ trưởng Tổ Biên tập Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên, tổ có 12 đầu mối tổng hợp với 4 lĩnh vực: tình hình kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh, nội chính; xây dựng hệ thống chính quyền, xây dựng Đảng; dân vận, Mặt trận và đoàn thể.

Do các lĩnh vực đều có cách thức và phương pháp tổng hợp khác nhau nên việc tổng hợp các đầu mối chưa toàn diện, hiện có 4/12 đầu mối đã gửi về Phòng Tổng hợp Văn phòng Tỉnh ủy. Các nội dung còn lại do nhiều lý do khác nhau nên đến nay chưa tổng hợp được, như tình hình kinh tế - xã hội; công tác xây dựng hệ thống chính quyền, xây dựng Đảng…

Tới đây, Tổ Biên tập Văn kiện sẽ tích cực tổng hợp các nội dung còn lại để cơ bản hoàn thành khung báo cáo chính trị; các thành viên được phân công tiếp tục bám sát đề cương, đánh giá khách quan, toàn diện từng lĩnh vực trên góc độ tham mưu cấp ủy; đồng thời tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin để thực hiện công việc đảm bảo theo tiến độ đề ra.

Cũng tại cuộc họp này, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua Quyết định kiện toàn Tổ Biên tập Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cụ thể, tổ có 17 thành viên, trong đó bà Võ Thị Mỹ Trang, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, làm Tổ trưởng.

Tin, ảnh: NGUYỄN GIA

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>