HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
117,286,080 lượt truy cập

Triển khai thực hiện quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

15/07/2020 | 19:48 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 15-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên có buổi làm việc với các sở, ngành và địa phương trong tỉnh về việc triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện. 

Phó Chủ tịch UBND Trương Cảnh Tuyên phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, về chỉ tiêu sử dụng đất năm 2020, đối với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, hiện nay dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị định 84/NQ-CP ngày 26-6-2018 của Chính phủ.

Đối với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện, đã hoàn thành và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đối với kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện, có 8/8 đơn vị hành chính cấp huyện đã hoàn thành và được UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 31-12-2019.

Kết quả thực hiện quy hoạch tính đến ngày 30-4-2020, nhóm đất nông nghiệp được 140.217ha, nhóm đất phi nông nghiệp 21.953ha. Nhu cầu sử dụng đất ước thực hiện đến ngày 31-12-2020 đối với nhóm đất nông nghiệp 139.822ha, nhóm đất phi nông nghiệp 22.348ha. Chỉ tiêu sử dụng đất còn lại không có khả năng thực hiện đến ngày 31-12-2020 nhóm đất nông nghiệp là 2.190ha, phi nông nghiệp là 2.190ha. Đề nghị điều chỉnh tăng chỉ tiêu sử dụng đất năm 2020 nhóm đất nông nghiệp giảm 918ha, đất phi nông nghiệp 918ha.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên thống nhất với ý kiến các sở, ngành, địa phương đặt ra. Mặt được là đã triển khai đúng quy định của Luật Đất đai, trong 10 năm qua phục vụ tốt cho phát triển trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, năm 2019-2020 một số dự án vướng điều chỉnh quy hoạch, nhưng đây là dự án yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nên tỉnh đã xin điều chỉnh. Khẳng định rằng, trong 17 năm qua, ngành tài nguyên và môi trường đã tham mưu cho tỉnh trong quy hoạch đất khá tốt. Theo đó, về quy hoạch, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chi tiết mốc thời gian đối với cấp huyện vào tháng 11. Đối với kế hoạch sử dụng đất năm 2021, đề nghị các sở, ngành rà soát đăng ký kế hoạch sử dụng đất với cấp huyện và đến ngày 15-9 phải gửi cho cấp huyện. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường sớm hoàn thành gửi lại cho Văn phòng UBND tỉnh và phải tổng hợp tình hình kinh phí ở các huyện. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường về kinh phí thực hiện...

Tin, ảnh: T.XOÀN

Viết bình luận mới