HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
114,758,504 lượt truy cập

Tuyên thệ chiến sĩ mới

29/05/2020 | 16:19 GMT+7

(HGO) - Trung đoàn Bộ binh 114, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới. Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đến dự.

Chiến sĩ mới tuyên thệ dưới Quân kỳ Quyết thắng.

Qua 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới, Trung đoàn Bộ binh 114 đã huấn luyện đúng, đủ nội dung, chương trình theo Công văn số 4245 ngày 30-12-2019 của Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu về “Chương trình huấn luyện chiến sĩ mới năm 2020”. Quá trình huấn luyện luôn bám sát phương châm, phương pháp từng khoa mục, phù hợp với trình độ, khả năng nhận thức của chiến sĩ và điều kiện đơn vị. Qua đó, 100% chiến sĩ mới an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ; tích cực học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật; phát huy tốt dân chủ, tập thể đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ. Qua kiểm tra 11 nội dung, có 8 nội dung đạt loại giỏi, 3 nội dung đạt loại khá, đặc biệt đảm bảo an toàn tuyệt đối trong huấn luyện.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo.

Tại đây, ông Trương Cảnh Tuyên yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cần nhanh chóng tổ chức biên chế chiến sĩ mới về các đơn vị và tạo điều kiện tốt nhất để các đồng chí sớm hòa nhập, phát huy kết quả đạt được trong 3 tháng huấn luyện; tiếp tục huấn luyện để nâng cao trình độ chuyên ngành, nghiệp vụ. Cấp ủy, chỉ huy các cấp và đồng chí đi trước phải thường xuyên quan tâm, chăm lo chiến sĩ mới, giữ mối quan hệ tốt với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương và gia đình chiến sĩ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và Trung đoàn Bộ binh 114 giáo dục, huấn luyện, rèn luyện chiến sĩ để trở thành chiến sĩ ưu tú của quân đội nhân dân Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu từng chiến sĩ mới phải xây dựng lập trường, tư tưởng kiên định, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; khắc phục tư tưởng ngại khó, ngại khổ, ra sức tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật của Nhà nước, quy định đơn vị, đặc biệt thực hiện nghiêm 10 lời thề của quân đội và 12 điều kỷ luật của quân nhân khi quan hệ với Nhân dân, sẵn sàng nhận, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Trung đoàn Bộ binh 114 tặng giấy khen cho 9 chiến sĩ đạt thành tích xuất sắc trong huấn luyện.

Tin, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới