Thực hiện lộ trình từng bước để phấn đấu xây dựng thành phố Vị Thanh trở thành đô thị thông minh

17/04/2024 | 18:26 GMT+7

(HGO) - Trong đó, tập trung vào mục tiêu đem lại tiện ích cho người dân. Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh các yêu cầu trên tại buổi làm việc cùng Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về “Việc thực hiện cải cách hành chính gắn với công tác xây dựng chính quyền, chính quyền điện tử” trên địa bàn thành phố Vị Thanh, vào chiều ngày 17-4.

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại buổi làm việc cùng Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh.

Ông Trần Văn Huyến cũng yêu cầu thành phố tăng cường các giải pháp để khẳng định là đơn vị đầu tàu cả 3 lĩnh vực: cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền, chính quyền điện tử. Bởi theo Nghị quyết số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tỉnh phấn đấu xây dựng thành phố Vị Thanh trở thành đô thị thông minh điển hình của tỉnh và của khu vực, gắn với phát triển dịch vụ đô thị thông minh, chính quyền điện tử.

Thành viên đoàn giám sát đề nghị thành phố giải trình rõ nhiều vấn đề, trong đó có giải pháp đảm bảo an ninh mạng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Đồng thời, đề nghị thành phố quan tâm đảm bảo an ninh mạng khi sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách, nhất là ở cơ sở; ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư hạ tầng công nghệ; tăng cường tuyên truyền sâu rộng để người dân tham gia các dịch vụ công chủ động hơn…

Theo báo cáo, giai đoạn 2021 - 2023, thành phố Vị Thanh có điểm mạnh là chỉ đạo các ngành thực hiện và duy trì hiệu quả các mô hình cải cách thủ tục hành chính, phát huy hiệu quả các tổ công nghệ số cộng đồng ấp, khu vực; công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân với tỷ lệ đạt hơn 99%; kết quả mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố đạt hơn 98% và không có phản ánh, kiến nghị về kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Đại diện Phòng Nội vụ thành phố giải trình làm rõ các vấn đề đoàn giám sát đề ra.

Ngoài ra, 100% các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố đã có kết nối Internet và mạng nội bộ (LAN); 100% cán bộ, công chức tại cơ quan nhà nước cấp thành phố và xã, phường được trang bị máy tính; trên 80% cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng thư điện tử trao đổi công việc. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cung cấp 100% dịch vụ công công trực tuyến đủ điều kiện được cung cấp toàn trình và một phần.

Đoàn giám sát thực tế tại bộ phận một cửa UBND xã Vị Tân.

Trong 3 năm qua, trên địa bàn thành phố tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính 100.700 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, xử lý trực tuyến đạt hơn 65%; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt hơn 99%... Tuy nhiên, khó khăn của thành phố là nguồn nhân lực phục vụ công tác chuyển đổi số còn thiếu và yếu; việc kết nối với hệ thống thông tin các bộ, ngành còn gặp nhiều khó khăn; công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng còn hạn chế; thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến lĩnh vực đất đai gặp nhiều khó khăn...

Tin, ảnh: CAO OANH

Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>