Chưa rà soát giáo viên, nhân viên trường ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

13/08/2020 | 09:13 GMT+7

(HG) - Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo: Trên địa bàn tỉnh có khoảng 345 giáo viên, nhân viên đang làm việc ở các nhóm trẻ, trường mầm non tư thục bị hưởng bởi dịch Covid-19. Việc thống kê này nhằm mở rộng nhóm người thụ hưởng từ gói an sinh xã hội trong gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng của Chính phủ. Tuy nhiên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chưa yêu cầu rà soát với các tiêu chí cụ thể trường hợp nào thuộc diện được hỗ trợ vì chưa có hướng dẫn từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, số liệu trên là thống kê chủ động từ các cơ sở giáo dục chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất với Chính phủ được công bố trước đó: Điều kiện để được hỗ trợ là người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tư đảm bảo chi thường xuyên (chi hoạt động) gặp khó khăn bởi dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương, thì được hỗ trợ với mức 1,8 triệu đồng/người/tháng. Bộ cũng đề xuất bổ sung quy định thời điểm người lao động bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1-2 đến 1-6, nhằm hỗ trợ được nhiều hơn. Người lao động được hỗ trợ không quá 3 tháng…

AN NHIÊN

Viết bình luận mới