Huyện Long Mỹ: Ra mắt “Đội tình nguyện hỗ trợ Nhân dân cài đặt ứng dụng Bluezone”

06/08/2020 | 10:37 GMT+7

(HG) - Xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, vừa tổ chức ra mắt “Đội tình nguyện hỗ trợ Nhân dân cài đặt ứng dụng Bluezone”, với sự tham gia của 10 đoàn viên thanh niên và hội viên hội phụ nữ xã. Đội tình nguyện sẽ tuyên truyền và hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh. Đồng thời, giới thiệu về những lợi ích mà ứng dụng mang lại. Việc làm trên nhằm giúp Nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid 19.

MINH TIẾN

Viết bình luận mới