Nhiều kinh nghiệm từ công tác bầu cử trưởng ấp, khu vực

14/09/2023 | 11:26 GMT+7

Công tác bầu cử trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2023-2025 trên địa bàn tỉnh diễn ra thành công tốt đẹp với tỷ lệ cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử đạt 100%; bầu đủ, bầu đạt 100% trưởng ấp, khu vực. Tại Hội nghị tổng kết công tác bầu cử được tổ chức mới đây, các đơn vị, địa phương đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm có giá trị từ thực tiễn và là cẩm nang quan trọng cho công tác chuẩn bị để tổ chức các kỳ bầu cử sau.

100% cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn tỉnh đã bỏ phiếu bầu cử trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2023-2025.

Huyện Châu Thành A là địa phương có thời gian hoàn thành công tác bầu cử sớm nhất tỉnh, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 21-5. Theo ông Võ Quốc Sử, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A, địa phương đã tổ chức triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đạt được kết quả này. Cụ thể là xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện từ quy trình hiệp thương công tác giới thiệu nhân sự, công tác tuyên truyền, trang trí và phát động thi đua với các tiêu chí cụ thể cho các xã, thị trấn thực hiện, tạo sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị và Nhân dân.

Cùng với đó, huyện ứng dụng hiệu quả công tác chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện bầu cử. Đặc biệt là xây dựng 25 mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, góp phần quan trọng thực hiện thành công cuộc bầu cử. Nổi bật như mô hình “5 biết và 5 nhớ”, “Ứng dụng công nghệ thông tin tuyên truyền bầu cử trưởng ấp nhiệm kỳ 2023 - 2025” thông qua mã QR code, “Chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo, dân tộc chung tay, tuyên truyền, thực hiện bầu cử trưởng ấp nhiệm kỳ 2023-2025”, “Đội xe đưa rước cử tri đi bầu cử”.

“Việc triển khai thực hiện các mô hình hay, sáng tạo trong công tác bầu cử trưởng ấp nhiệm kỳ 2023-2025 đã mang lại nhiều hiệu quả. Qua đó, giúp cử tri trên địa bàn huyện hiểu rõ đối tượng ứng cử trưởng ấp để có sự lựa chọn trước khi đến điểm bầu cử nên bầu đúng, bầu đủ, kết thúc bầu cử sớm, nhanh, gọn, an toàn”, ông Võ Quốc Sử cho biết thêm.

Là địa bàn rộng, số lượng tổ bỏ phiếu và số cử tri đại diện hộ gia đình nhiều nhất tỉnh, nhưng thời gian hoàn thành công tác bầu cử ở huyện Phụng Hiệp là 10 giờ 14 phút ngày 21-5, xếp thứ ba toàn tỉnh sau huyện Châu Thành A và thành phố Vị Thanh. Theo ông Huỳnh Văn Vũ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Phụng Hiệp, một trong các yếu tố làm nên thành công của công tác bầu cử trưởng ấp nhiệm kỳ 2023-2025 là lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ.

Song song đó, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong huyện về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử trưởng ấp; động viên cử tri đại diện hộ gia đình tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử. Cán bộ, đảng viên và dân chánh ấp mỗi người phụ trách ít nhất 10 hộ gia đình để vận động, tuyên truyền người dân đại diện hộ gia đình đi bầu cử sớm, đủ. Đối với những hộ gia đình khó khăn về điều kiện đi lại, xã, thị trấn chỉ đạo cho các ấp thành lập tổ thanh niên tình nguyện xuống trực tiếp nhà dân để chở bà con đi bầu cử; các hộ dân trên các kênh, rạch khó đi bằng xe thì có vỏ lãi đưa rước...

“Các đồng chí được cơ cấu trong ban chỉ đạo bầu cử ở huyện đến cấp xã cũng như tổ chuyên viên giúp việc cho ban chỉ đạo đều là những người có kinh nghiệm trong công tác bầu cử, nhiệt tình và có trách nhiệm nên công tác chỉ đạo, chuẩn bị cho bầu cử có nhiều thuận lợi. Các tổ chức phụ trách bầu cử từ huyện đến cấp xã luôn bám sát các quy định, hướng dẫn, lịch trình, mốc thời gian để chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ”, ông Huỳnh Văn Vũ chia sẻ.

Có số cử tri đại diện hộ gia đình thấp nhất tỉnh, nhưng thời gian hoàn thành công tác bầu cử ở thành phố Ngã Bảy là 11 giờ 47 phút, xếp thứ 7 trong 8 huyện, thị, thành. Qua đây, ngành chức năng thành phố nhìn nhận công tác rà soát và lập danh sách cử tri ở một số nơi thực hiện chưa chặt chẽ, dẫn đến một số thông tin trong danh sách cử tri chưa chính xác, phải chỉnh sửa nhiều lần. Công tác tuyên truyền trên địa bàn thành phố chưa đạt được hiệu quả cao; công tác rà soát, vận động cử tri tham gia bầu cử của một vài tổ bầu cử còn chưa khẩn trương, dẫn đến thời gian hoàn thành chậm hơn các địa phương khác.

Bà Trịnh Thị Ngọc Diễm, Trưởng phòng Nội vụ thành phố Ngã Bảy, cho rằng, từ những hạn chế kể trên, Ban Chỉ đạo công tác bầu cử các cấp trên địa bàn thành phố đã tiến hành tổng kết và rút ra một số bài học kinh nghiệm. Đó là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành bầu cử; thường xuyên bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, nắm vững các quy định của pháp luật để có chủ trương đúng, kế hoạch cụ thể và biện pháp thích hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức cuộc bầu cử.

Ngoài ra, hình thức tuyên truyền phải đa dạng, phong phú, phù hợp với đối tượng và phải tiến hành thường xuyên, liên tục ngay từ khi triển khai cho đến khi kết thúc bầu cử để Nhân dân hiểu rõ về ý nghĩa và tầm quan trọng, cũng như quyền lợi trong công tác bầu cử; phải chuẩn bị một cách chu đáo cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho cuộc bầu cử. Đặc biệt là tổ bầu cử phải thực hiện rà soát kỹ lưỡng các loại biên bản, tài liệu, con dấu, hòm phiếu… để tránh nhầm lẫn, sai sót.

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh, từ thành công trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cuộc bầu cử lần này, chúng ta rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, có giá trị từ thực tiễn và là cẩm nang quan trọng cho công tác chuẩn bị để tổ chức các kỳ bầu cử sau. Đó là công tác bầu cử phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Đảng; phải coi đó là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phải ban hành kịp thời, bảo đảm đồng bộ, tổng thể, liên thông, rõ ràng, sát thực tế và dễ thực hiện.

Đồng thời, phải đặc biệt coi trọng và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất từ nhận thức đến hành động trong toàn đảng bộ, toàn dân. Bởi thực tiễn cho thấy, để tổ chức thành công cuộc bầu cử, phải trải qua nhiều khâu, nhiều bước theo quy định của Đảng và trình tự của pháp luật. Do vậy, nếu không phát huy được tinh thần đoàn kết, sự đồng tâm, đồng sức, đồng lòng thì sẽ rất khó khăn trong tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử phải thực sự sâu sát, đồng bộ, kịp thời, khoa học từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở và phải linh hoạt, sáng tạo để điều chỉnh, bổ sung kịp thời các phương án, kịch bản bầu cử phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương. Mặt khác, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền phục vụ bầu cử; quá trình thực hiện phải được tiến hành thường xuyên, liên tục trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, linh hoạt, phù hợp, hiệu quả để cử tri và người dân hiểu đầy đủ về ý nghĩa của cuộc bầu cử.

Ngoài ra, phải thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác bầu cử, nhất là việc chuẩn bị cơ sở vật chất, địa điểm, hồ sơ tài liệu, việc niêm yết danh sách bầu cử, để kịp thời phát hiện, uốn nắn những sai sót, bất cập, khắc phục hạn chế trong bầu cử. Đồng thời, tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ bầu cử cho các tổ chức phụ trách bầu cử các cấp, nhất là ở cấp cơ sở…

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>