Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

20/02/2024 | 08:33 GMT+7

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là nhiệm vụ được quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả ấn tượng trong những năm qua. Công tác này sẽ tiếp tục được chú trọng trong thời gian tới, với mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực đủ sức hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững mà tỉnh nhà đã đặt ra.

Anh Nguyễn Trường Thịnh, Bí thư Đoàn cơ sở thị trấn Mái Dầm, năng nổ, nhiệt tình với phong trào đoàn.

Nguồn nhân lực có bước phát triển

Nếu như vào thời điểm mới thành lập, tỉnh chỉ có 1 tiến sĩ, 24 thạc sĩ và 3.342 cán bộ, công chức, viên chức có trình độ đại học, thì theo số liệu thống kê đến cuối năm 2022, toàn tỉnh có 66 tiến sĩ và tương đương, 1.134 thạc sĩ và tương đương, 11.491 cán bộ, công chức, viên chức có trình độ đại học… Những con số này cho thấy nguồn nhân lực của tỉnh đã phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng.

Có được kết quả này là do Đảng bộ tỉnh qua các nhiệm kỳ bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ trong tỉnh có bước phát triển. Công tác đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử thực hiện đúng theo quy trình, quy định và theo thẩm quyền; việc luân chuyển, điều động đã tạo điều kiện cho cán bộ được cống hiến, thể hiện bản thân. Phần lớn cán bộ được rèn luyện, trưởng thành trong thực tiễn nên có bản lĩnh chính trị vững vàng; trình độ, kiến thức và năng lực công tác ngày càng được nâng lên.

Kết quả kể trên còn là “trái ngọt” của quá trình chăm bồi, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh đào tạo chuyên môn đại học và sau đại học cho 2.264 lượt cán bộ; lý luận chính trị cho 2.749 lượt cán bộ; bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho hơn 17.100 lượt cán bộ.

Còn qua nửa nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh mở 10 lớp cao cấp lý luận chính trị với 557 học viên; 42 lớp trung cấp lý luận chính trị với 2.740 học viên; 11 lớp bồi dưỡng quản lý ngạch chuyên viên chính cho 663 học viên; 56 lớp bồi dưỡng theo chức danh (ngắn hạn) cho 4.922 học viên và một số lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp cơ sở.

Ngoài ra, phối hợp tổ chức 3 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý cho 322 đồng chí; cử 4 đồng chí đi đào tạo, bồi dưỡng nước ngoài… Đáng ghi nhận là, với mong muốn xây dựng quê hương Hậu Giang ngày càng phát triển, lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tỉnh không ngừng chủ động vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đem hết tâm sức cống hiến cho tỉnh nhà.

Năm 2023, Đoàn cơ sở thị trấn Mái Dầm được Huyện đoàn Châu Thành xếp hạng nhất trong khối thi đua các xã, thị trấn; được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt đối với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Trong thành tích này phải kể đến vai trò “đầu tàu” của anh Nguyễn Trường Thịnh, Bí thư Đoàn cơ sở thị trấn.

Trong công tác, anh Thịnh luôn thể hiện tính năng động, nhiệt tình, chịu khó học hỏi, luôn hoàn thành tốt công việc được giao. Năm qua, anh cùng Ban Chấp hành Đoàn cơ sở thị trấn phát động tổ chức nhiều phong trào, hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực, giúp ích cho sự phát triển của địa phương. Cụ thể, để hưởng ứng chủ đề “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, Đoàn cơ sở thị trấn hỗ trợ, hướng dẫn hơn 8.200 người dân cài đặt, kích hoạt phần mềm VneID; hơn 2.500 tài khoản VssID và các phần mềm thanh toán trực tuyến.

Đoàn cơ sở thị trấn còn có nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh như: ươm 500 chậu hoa giấy, 1.000 chậu quỳnh anh, 300 chậu trâm ổi; phối hợp thực hiện 1 tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp; giặm vá tuyến lộ tại chợ Mái Dầm, dài 3km, với kinh phí 30 triệu đồng…

Về thành tích cá nhân, anh Thịnh đạt hạng nhất trong Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi cấp tỉnh; được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt đối với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Hậu Giang năm 2023; được Tỉnh đoàn khen thưởng vì có thành tích tiêu biểu trong đấu tranh, phản bác những thông tin xuyên tạc, sai trái, thù địch trên không gian mạng...

Kết quả kể trên đã tiếp thêm niềm tin, động lực để anh Thịnh làm tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình. Anh Thịnh cho biết: “Trong năm nay, tôi sẽ cùng Ban Chấp hành Đoàn cơ sở thị trấn tổ chức hiệu quả các đợt hoạt động thanh niên tình nguyện. Đồng thời, tăng cường triển khai các giải pháp phát triển năng lực khởi nghiệp cho thanh niên; đẩy mạnh ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số trong triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi”.

Tiếp tục nâng chất nguồn nhân lực

Sự tận tâm, tận sức cống hiến của những cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh đã giúp tỉnh trẻ Hậu Giang từng bước vượt qua khó khăn, yếu kém, biến những tiềm năng, lợi thế thành động lực phát triển như ngày nay. Tuy nhiên, dù chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên đáng kể so với trước đây, nhưng nhìn lại thì lãnh đạo tỉnh nhiều lần nhấn mạnh rằng, chất lượng nguồn nhân lực là điểm nghẽn gây cản trở sự phát triển của tỉnh, vì một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức các cấp trình độ, năng lực chưa ngang tầm với nhiệm vụ.

Để tháo gỡ điểm nghẽn, Tỉnh ủy đã ban hành đồng bộ các nghị quyết, đề án, kế hoạch để phát triển nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ đức, đủ tài, đủ sức phục vụ cho khát vọng xây dựng tỉnh nhà trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực ĐBSCL.

Trong đó, Đề án số 06, ngày 1-5-2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về thí điểm đổi mới tinh giản biên chế gắn với tuyển dụng cán bộ trẻ ngang tầm nhiệm vụ” có ý nghĩa quan trọng, cấp thiết nhằm tạo đột phá hiện thực hóa mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là tăng cường đội ngũ cán bộ trẻ, có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn mới.

Theo đề án này, giai đoạn 2023-2026, chỉ tiêu tinh giản biên chế tối thiểu 5% đối với cán bộ, công chức và tối thiểu 5% đối với viên chức (ngoài chỉ tiêu biên chế Trung ương giao giảm giai đoạn 2022-2026) để tuyển dụng cán bộ trẻ có trình độ, năng lực thay thế. Trong đó, giai đoạn 2023-2024, tinh giản và tuyển dụng thay thế tối thiểu 2% đối với cán bộ, công chức và tối thiểu 2% đối với viên chức; giai đoạn 2024-2026, tinh giản và tuyển dụng thay thế tối thiểu 3% đối với cán bộ, công chức và tối thiểu 3% đối với viên chức.

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành, Đề án số 06 là một trong những đột phá của tỉnh trong công tác xây dựng Đảng; là tâm huyết và trách nhiệm cao của hệ thống chính trị trong việc đổi mới tinh giản biên chế đối với cán bộ có chất lượng, hiệu quả công việc thấp, gắn với tuyển dụng cán bộ trẻ ngang tầm nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, uy tín, năng lực ngang tầm nhiệm vụ.

Đáng chú ý là đầu năm nay, Tỉnh ủy đã ban hành và triển khai thực hiện Đề án số 09 quy định tạm thời về vị trí việc làm các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. Đây là cơ sở quan trọng, căn cứ khoa học để thực hiện có hiệu quả, thực chất công tác đánh giá cán bộ qua sản phẩm công việc, số lượng, chất lượng công việc; là căn cứ để xác định biên chế, chỉ tiêu thi nâng ngạch, thăng hạng, tuyển dụng, bố trí sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và tinh giản biên chế hàng năm.

Qua đó, nâng cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm tự đào tạo, hoàn thiện cá nhân trong thực thi công việc, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động của cán bộ, cơ quan, đơn vị. Chưa kể, thời gian qua, tỉnh còn quan tâm đổi mới trong thi tuyển công chức nhằm tuyển chọn những người có đủ năng lực vào vị trí cần tuyển dụng.

Tại kỳ thi tuyển công chức diễn ra vào đầu tháng 12-2023, các thí sinh trải qua 2 vòng thi. Vòng 1 thi trắc nghiệm trên máy tính môn kiến thức chung và môn ngoại ngữ, thí sinh phải đảm bảo trả lời đúng 50% số câu hỏi trở lên cho từng môn thi để được thi tiếp vòng 2. Vòng 2 thi môn nghiệp vụ chuyên ngành với hình thức thi kết hợp giữa thi viết và phỏng vấn. Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Minh Trí cho biết kỳ thi tuyển công chức này có những đổi mới, thay đổi toàn diện cả về nội dung thi, phương thức thi, quy trình thi và cách thức đánh giá.

Theo đó, việc tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính tại vòng 1 đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh khách quan, công bằng, minh bạch, thực tài và hạn chế những tiêu cực trong thi cử có thể xảy ra. Việc phỏng vấn vòng 2 giúp đánh giá tác phong, khả năng diễn đạt, cách nhìn nhận và giải quyết vấn đề của các thí sinh. Những đổi mới này sẽ giúp đánh giá đầy đủ, toàn diện, khách quan, công bằng và chính xác về năng lực của thí sinh.

Từ sự quyết tâm và nhiều biện pháp đồng bộ đã và đang được triển khai thực hiện tạo nên niềm tin rằng Hậu Giang sẽ đạt được bước đột phá lớn về phát triển nguồn nhân lực, xây dựng nền tảng cho sự phát triển lâu dài và bền vững trong tương lai.

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>