“Thời kỳ vàng” đưa Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm

03/04/2024 | 05:46 GMT+7

Để tận dụng được “thời kỳ vàng” thì đòi hỏi phải có nguồn nhân lực chất lượng, đủ sức triển khai thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Đảng bộ tỉnh đã đề ra, bởi “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”.   

Bài 4: Để “vàng” mãi là “vàng”

Trên thực tế, chất lượng nguồn nhân lực hiện nay tăng lên đáng kể so với thời điểm tỉnh mới thành lập. Khi ấy, toàn tỉnh chỉ có 1 tiến sĩ, 24 thạc sĩ và 3.342 cán bộ, công chức, viên chức có trình độ đại học, thì đến nay đã có 71 tiến sĩ và tương đương, 887 thạc sĩ và tương đương, 12.140 người có trình độ đại học, 2.117 người có trình độ cao đẳng và 363 người có trình độ trung cấp.

Mặc dù vậy, Tỉnh ủy nhìn nhận chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh vẫn còn thấp, đang là điểm nghẽn cản trở sự phát triển. Thậm chí, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khi về thăm, làm việc với Hậu Giang cũng chỉ ra điểm nghẽn này. Do đó, tháo gỡ điểm nghẽn về nguồn nhân lực là nhiệm vụ được tỉnh đặc biệt quan tâm.

Ông Huỳnh Thanh Tú luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đổi mới, đột phá trong xây dựng đội ngũ cán bộ

Nói chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh còn thấp, là điểm nghẽn cản trở sự phát triển là vì một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức các cấp trình độ, năng lực chưa ngang tầm với nhiệm vụ; đội ngũ chuyên gia, cán bộ giỏi để dẫn dắt các ngành trọng điểm của tỉnh thì còn thiếu.

Đáng lo hơn, có tình trạng nguồn nhân lực của tỉnh là vừa thừa, vừa thiếu. Thừa là thừa những người không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, nhưng thiếu cán bộ chất lượng cao, nhất là nguồn nhân lực để tỉnh ta thể chế hóa, hiện thực hóa các chủ trương, nghị quyết mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Đó là bất cập mà tỉnh cần sớm giải quyết để sử dụng hiệu quả hơn nguồn nhân lực.

Để tháo gỡ, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác tổ chức, cán bộ. Đặc biệt, nhiều nghị quyết, chỉ thị, đề án, quy định về công tác cán bộ được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành trên tinh thần đổi mới, đột phá, quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, khát vọng, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Chẳng hạn như Đề án số 04 ngày 1/6/2022 “về thí điểm đổi mới cách thức tuyển chọn chức danh lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang” nhằm tuyển chọn những người thực sự có tài năng, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt thông qua thi tuyển để bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh. Tạo tính đột phá trong công tác cán bộ, đồng thời là một trong những giải pháp giúp các cơ quan, đơn vị tuyển chọn người để bổ nhiệm làm cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Còn Đề án số 05 ngày 1/6/2023 “về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trên địa bàn tỉnh” có sự đổi mới trong quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ. Theo đó, quy trình bổ nhiệm cán bộ được bổ sung bước 2 trong quy trình 5 bước, đó là cán bộ phải bảo vệ chương trình hành động tại Hội nghị cán bộ chủ chốt (bước 2) trước khi ghi phiếu giới thiệu bổ nhiệm cán bộ.

Đối với việc bổ nhiệm lại cán bộ, tại hội nghị cán bộ chủ chốt (hoặc hội nghị toàn thể cán bộ cơ quan), nhân sự được lấy ý kiến bổ nhiệm lại phải báo cáo đánh giá việc thực hiện chức trách nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ và trình bày chương trình hành động của cá nhân trong 5 năm tiếp theo khi được bổ nhiệm lại, trước khi các thành viên dự hội nghị bỏ phiếu đồng ý bổ nhiệm lại.

Cách làm này đảm bảo tính khách quan, công bằng, minh bạch, giới thiệu được người xứng đáng nhất vào vị trí cần bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ.

Trong khi đó, điểm đáng chú ý của Quy định số 1120 “về Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang” là lượng hóa bằng điểm số trong đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Qua đó để sàng lọc, khuyến khích tinh giản biên chế đối với những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ…

Nhận thức được tầm quan trọng của các nghị quyết, chỉ thị, đề án, quy định về phát triển nguồn nhân lực nên các cấp ủy đảng trong tỉnh đã tích cực cụ thể hóa và tổ chức thực hiện, đến nay mang lại kết quả bước đầu. Đơn cử như trong thực hiện Đề án số 04, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo các phòng: Tổng hợp, Cơ yếu - Công nghệ thông tin, Quản trị. Riêng UBND thành phố Vị Thanh thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo.

Qua thi tuyển đã chọn được cán bộ có đủ năng lực đảm đương tốt nhiệm vụ. Trúng tuyển chức danh Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vị Thanh, ông Huỳnh Thanh Tú cảm thấy vui nhưng nhận thức được đây là trách nhiệm nặng nề. Do đó, ông khẩn trương bắt ngay vào thực hiện nhiệm vụ, tích cực phối hợp với các cơ sở giáo dục triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.

Từng nhiều năm làm chuyên viên của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố là lợi thế giúp ông Tú tiếp cận nhanh với nhiệm vụ mới. Dù vậy, ông tự nhủ phải không ngừng học hỏi, trau dồi thêm về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý để bắt kịp với công việc.

Qua học kỳ I, năm học 2023-2024, ông Tú cùng tập thể đạt được nhiều kết quả ấn tượng, đó là tuyển dụng thêm 19 giáo viên cấp tiểu học nhằm giải quyết tình trạng thiếu giáo viên; được UBND tỉnh tiếp tục công nhận thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập trung học cơ sở mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2; 28/30 trường trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 93,33%.

Nhận nhiệm vụ chưa tròn năm nhưng ông Huỳnh Thanh Tú đã và đang để lại một số dấu ấn đáng kể trong công tác, tiếp thêm niềm tin để người cán bộ trẻ này sẽ hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn thời gian tới.

“Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu trong công tác, tập trung triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 5, lớp 9. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trên địa bàn thành phố nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông hiện nay. Giải pháp thực hiện là tham mưu xây dựng kế hoạch tuyển chọn giáo viên các cấp học; đào tao, bồi dưỡng giáo viên chưa đạt chuẩn”, ông Tú nói.

Giảm cán bộ không làm được việc để tuyển dụng cán bộ trẻ

Hậu Giang là một trong những tỉnh có số biên chế thấp nhất trong cả nước, tuy nhiên vẫn phải thực hiện lộ trình tinh giản biên chế theo quy định của Trung ương. Điều này đòi hỏi phải sử dụng nguồn biên chế như thế nào cho hiệu quả có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh người thì ít nhưng việc thì nhiều. Và tỉnh đã có những giải pháp quyết liệt, đột phá nhằm sử dụng biên chế hiệu quả; những cán bộ, công chức, viên chức các cấp trình độ, năng lực chưa ngang tầm nhiệm vụ sẽ được thay thế bằng cán bộ trẻ có hiệu quả làm việc cao hơn.

Cụ thể hóa chủ trương “giảm cán bộ không làm được việc để tuyển dụng cán bộ trẻ”, Tỉnh ủy ban hành Đề án số 06, ngày 1-5-2023 “về thí điểm đổi mới tinh giản biên chế gắn với tuyển dụng cán bộ trẻ ngang tầm nhiệm vụ”.

Theo đề án này, giai đoạn 2023-2026, ngoài thực hiện chỉ tiêu giảm biên chế do Trung ương giao, tỉnh còn thực hiện tinh giản biên chế tối thiểu 5% đối với cán bộ, công chức và tối thiểu 5% đối với viên chức (giảm giai đoạn 2022-2026) để tạo dư địa tuyển dụng cán bộ trẻ có trình độ, năng lực thay thế. Trong đó, giai đoạn 2023-2024, tinh giản và tuyển dụng thay thế tối thiểu 2% đối với cán bộ, công chức và tối thiểu 2% đối với viên chức; giai đoạn 2024-2026, tinh giản và tuyển dụng thay thế tối thiểu 3% đối với cán bộ, công chức và tối thiểu 3% đối với viên chức.

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành, Đề án số 06 là một trong những đột phá của tỉnh trong công tác xây dựng Đảng; là tâm huyết và trách nhiệm cao của hệ thống chính trị trong việc đổi mới tinh giản biên chế đối với cán bộ có chất lượng, hiệu quả công việc thấp, gắn với tuyển dụng cán bộ trẻ ngang tầm nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, uy tín, năng lực ngang tầm nhiệm vụ.

Đặc biệt, đầu năm nay, Tỉnh ủy đã ban hành và triển khai thực hiện Đề án số 09 quy định tạm thời về vị trí việc làm các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. Đây là cơ sở quan trọng, căn cứ khoa học để thực hiện có hiệu quả, thực chất công tác đánh giá cán bộ qua thống kê nhật ký công việc; là căn cứ để xác định biên chế, chỉ tiêu thi nâng ngạch, thăng hạng, tuyển dụng, bố trí sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và tinh giản biên chế hàng năm.

Dù thời gian thực hiện chưa lâu nhưng việc triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm và thống kê nhật ký công việc bước đầu mang lại kết quả tích cực.

Theo ông Lý Thanh Luyện, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thông qua thực hiện Đề án vị trí việc làm và thống kê nhật ký công việc đã nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong công việc của đội ngũ cán bộ, làm cơ sở để nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc của cán bộ. Nhiều cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ đã chủ động đề xuất lãnh đạo giao nhiệm vụ cho mình. Giờ giấc làm việc hàng ngày của cán bộ có chuyển biến tích cực, tình trạng đi trễ, về sớm, làm việc riêng trong giờ làm việc bước đầu đã giảm rõ rệt.

Với việc Đề án số 06, Đề án số 09 của Tỉnh ủy đang được triển khai thực hiện hứa hẹn tạo nên chuyển biến tích cực trong việc nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ của tỉnh. Cán bộ, công chức, viên chức không làm được việc hoặc có thái độ nhũng nhiễu, hách dịch khi thực hiện công vụ sẽ bị tinh giảm biên chế, chấp nhận “đứng sang một bên cho người khác làm”.

Với sự quyết tâm, đổi mới và những giải pháp đồng bộ đã được thực hiện giúp niềm tin và sự kỳ vọng về việc Hậu Giang sẽ xây dựng được nguồn nhân lực chất lượng cao đang ngày càng lớn dần lên. Một khi có được nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẽ là nền tảng rất quan trọng để tỉnh tận dụng tốt “thời kỳ vàng” đang đến, để “vàng” mãi là “vàng !”.

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Bài 5: “Đòn bẩy” về đích sớm các chỉ tiêu trọng yếu của nhiệm kỳ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>