Tiếp tục khái quát, hoàn thiện hệ thống lý luận về đường lối đổi mới của đất nước

16/04/2024 | 14:33 GMT+7

Ngày 15-4, tại trụ sở Trung ương Đảng đã diễn ra phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Lương Cường; Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Trương Thị Mai cho biết, tổng kết lần này sẽ tập trung chủ yếu vào 10 năm gần đây để khái quát, đánh giá chung, rút ra những bài học kinh nghiệm cho cả quá trình 40 năm đổi mới; nhận diện những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu, giải quyết trong thời gian tới. Đồng chí Trương Thị Mai nêu rõ, tổng kết 40 năm đổi mới rất có ý nghĩa, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu chỉ đạo là đến năm 2025, trên cơ sở tổng kết 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 50 năm thống nhất đất nước, cần hoàn thiện cơ bản hệ thống lý luận về đường lối đổi mới; đến năm 2030, trên cơ sở tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, có thể bổ sung, phát triển cương lĩnh, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới... Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị, trong quá trình tổng kết, đánh giá, cần tiếp tục khái quát hệ thống lý luận về đường lối đổi mới; cần có những đề xuất quan điểm, mục tiêu, định hướng giải pháp cho giai đoạn tới và đặc biệt quan trọng là có những đề xuất, kiến nghị góp phần xây dựng văn kiện Đại hội XIV của Đảng tới đây.

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Tạ Ngọc Tấn đã báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ tổng kết 40 năm đổi mới. Theo đó, ban chỉ đạo đã thành lập 6 nhóm tổng kết ở Trung ương, mỗi nhóm do một Ủy viên Bộ Chính trị hoặc Ủy viên Ban Bí thư làm trưởng nhóm. Sau khi thành lập, các nhóm đã chủ động triển khai phân công, phân nhiệm, thống nhất lề lối làm việc, giao các chuyên đề tổng kết có địa chỉ cụ thể, lựa chọn các chuyên gia, các nhà khoa học có uy tín thực hiện. Đến tháng 12-2023, đã hoàn thành việc nghiệm thu 47/47 chuyên đề tổng kết của các nhóm. Sau đó, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng giới thiệu đề cương chi tiết báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới.

Theo TRẦN BÌNH/sggp.org.vn

Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>