Bồi dưỡng kiến thức cho đối tượng 4

03/11/2023 | 09:44 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 2-11, Trường Chính trị phối hợp với Huyện ủy Vị Thủy tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý đối tượng 4.

Quang cảnh lễ khai giảng.

Lớp có 75 học viên, trong thời gian 7 ngày sẽ được trang bị 5 chuyên đề bao gồm một số nội dung như cải cách hành chính ở địa phương theo tinh thần xây dựng Nhà nước kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân; hệ thống chính trị ở cơ sở với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới…

Qua đó, giúp cán bộ cập nhật, trang bị đầy đủ kiến thức về lý luận chính trị, những vấn đề mới trong quan điểm, chủ trương của Đảng về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, chính quyền; những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với công tác lãnh đạo, quản lý.

Tin, ảnh: LÂM KHANG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>