Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 trong lực lượng vũ trang tỉnh

28/06/2023 | 10:37 GMT+7

(HG) - Trong 2 ngày 26 và 27-6, tại Trung đoàn Bộ binh 114, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 - khóa 5 năm 2023 cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia lớp bồi dưỡng.

Tham gia lớp bồi dưỡng này, các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp được học tập, nghiên cứu nội dung 6 chuyên đề về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; pháp luật về quốc phòng - an ninh; quan điểm về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; xây dựng, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Qua đó, giúp sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong lực lượng vũ trang tỉnh nâng cao nhận thức hơn đối với các quan điểm của Đảng, Nhà nước về đường lối quốc phòng - an ninh; vai trò tham mưu đối với cấp ủy, chỉ huy đơn vị trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương ở cơ sở trong thời gian tới.

Tin, ảnh: VĂN NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>