Huyện Long Mỹ và thị xã Long Mỹ: Cần điều chỉnh, bổ sung, củng cố nội dung văn kiện diễn tập

15/08/2023 | 09:18 GMT+7

Đến nay, có 2/3 đơn vị cấp huyện (thị xã Long Mỹ và huyện Long Mỹ) được tỉnh chọn tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023 đã tiến hành xong. Tham dự, theo dõi xuyên suốt các cuộc diễn tập trên, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (ảnh), Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2023, nhận xét:

- Về công tác chỉ đạo điều hành, Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân huyện Long Mỹ, thị xã Long Mỹ đã lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị và Nhân dân vận hành theo đúng Nghị quyết 28, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Nghị định số 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ; Nghị định số 02 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quốc phòng về tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023.

Lực lượng dự bị động viên huyện Long Mỹ tham gia diễn tập thực binh.

Trong đó, cơ quan quân sự, công an là lực lượng nòng cốt, phối hợp tổ chức thực hiện, nhằm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, điều hành chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; thực binh: “Di chuyển một bộ phận cơ quan đảng, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và lực lượng vũ trang ra căn cứ chiến đấu (giả định)”; thực binh A, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo tỉnh, đặc biệt là Tiểu ban nội dung, mà nòng cốt là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh làm tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị diễn tập tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ; tích cực theo dõi, hướng dẫn và hỗ trợ hai địa phương trong suốt quá trình chuẩn bị, góp ý xây dựng văn kiện, tổ chức họp luyện và thực hành diễn tập.

Cấp ủy, chính quyền và ban chỉ đạo diễn tập hai địa phương đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ý định diễn tập được Tư lệnh Quân khu phê chuẩn; lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị mọi mặt chu đáo, phục vụ tốt công tác diễn tập; phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành đạt chất lượng. Các ngành, cơ quan, đơn vị còn chủ động khắc phục khó khăn, chủ động trong công tác chuyên môn của đơn vị mình, để phục vụ cho diễn tập.

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của hai địa phương tích cực, chủ động nghiên cứu có chọn lọc và tổ chức soạn thảo đầy đủ văn bản, văn kiện phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo và chỉ huy, sự kết cấu phù hợp đối với từng trạng thái, từng tình huống và đúng ý định diễn tập của Ban Chỉ đạo tỉnh đề ra. Đồng thời, làm tốt công tác chuẩn bị về lực lượng, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị phục vụ diễn tập; chuẩn bị tốt khu vực vận hành cơ chế, khu căn cứ chiến đấu giả định, khu thực binh theo đúng ý định, phương án của Ban Chỉ đạo tỉnh.

Ông có nhận xét gì về vận hành cơ chế và thực binh của hai địa phương trên ?

- Hai địa phương đã bám sát chương trình chi tiết từng cuộc họp của Ban Chỉ đạo tỉnh; tiến hành diễn tập đúng theo tuần tự, đầy đủ nội dung, đảm bảo tốt về thời gian. Phương pháp điều hành các cuộc họp của lãnh đạo địa phương chặt chẽ, khoa học, các vai diễn phát huy tốt tinh thần, trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Từng bộ phận đã chủ động và tích cực luyện tập…, thông qua các lần họp luyện, diễn tập thử và rút kinh nghiệm, từng thành viên, vai diễn của kíp tập có sự tích lũy dần về nội dung, kiến thức, phương pháp thể hiện.

Về phần thực binh, hai địa phương chuẩn bị tốt các thiết bị thao trường, ngụy trang, nghi binh đảm bảo bí mật, an toàn. Lực lượng tham gia thực binh được tổ chức huấn luyện chặt chẽ, đúng nguyên tắc chiến thuật, kết cấu tình huống sát thực tế; cán bộ huấn luyện có phương pháp, tác phong đảm bảo, nhiều kinh nghiệm. Ngoài ra, hành động các bộ phận kiên quyết, khẩn trương, cơ động đúng đội hình, đúng đường, đúng hướng, thể hiện rõ các hướng, mũi trong quá trình xung phong đánh chiếm mục tiêu. Các bãi nổ bố trí phù hợp với từng tình huống chiến thuật theo phương án đã được phê duyệt.

Theo ông, trong quá trình diễn tập, hai địa phương trên có những hạn chế nào ?

- Bên cạnh kết quả đạt được vừa nêu, hai địa phương trên có một số hạn chế nhất định, cần rút kinh nghiệm và khắc phục trong thời gian tới. Cụ thể, đối với thành viên Ban Chỉ đạo và Tiểu ban nội dung của tỉnh có quan tâm, hướng dẫn, giúp đỡ hai địa phương trong diễn tập, nhưng trong các lần diễn tập thử và chính thức, một số đồng chí còn vắng do trùng lịch công tác. Đối với hai địa phương diễn tập, giai đoạn đầu một số ngành, đoàn thể, lực lượng quân sự, công an của địa phương diễn tập chưa nghiên cứu kỹ các tài liệu, nên khi soạn thảo có nội dung chưa phù hợp, một vài văn bản chất lượng chưa cao.

Trong vận hành cơ chế, quá trình luyện tập và thực hành diễn tập vẫn còn vài đồng chí thể hiện phương pháp chưa tốt, bởi chưa thoát ly được tài liệu hoặc thoát luôn nội dung. Một số nội dung phát biểu chưa gắn với tình hình của ngành mình phụ trách. Công tác chuẩn bị, hệ thống âm thanh, thiết bị trình chiếu có lúc chưa đảm bảo tốt. Còn về thực binh, vài đồng chí khi vận động chưa kết hợp được giữa kỹ thuật với chiến thuật nên chưa thể hiện tốt các tư thế vận động trên chiến trường. 

Mặc dù còn nhiều khó khăn và những hạn chế nhất định, thời gian chuẩn bị ngắn, nhưng với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất của cả hệ thống chính trị, sự theo dõi, chỉ đạo sâu sát của Ban Chỉ đạo tỉnh, đặc biệt là Tiểu ban nội dung của tỉnh, sự tích cực chuẩn bị về mọi mặt, huyện Long Mỹ, thị xã Long Mỹ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023.

Vậy thời gian tới, ông có yêu cầu gì đối với hai địa phương này ?

- Huyện Long Mỹ, thị xã Long Mỹ cần tổ chức họp rút kinh nghiệm diễn tập, điều chỉnh, bổ sung, củng cố nội dung văn kiện để làm cơ sở cho những lần diễn tập tiếp theo đạt kết quả tốt hơn; đồng thời, làm cơ sở vận dụng xử trí có hiệu quả các tình huống xảy ra trên địa bàn (nếu có).

Căn cứ quyết tâm tác chiến phòng thủ của huyện, thị xã và nội dung, kết quả diễn tập năm nay, các ban, ngành, đoàn thể của hai địa phương cần xây dựng, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch của ngành mình (Kế hoạch khối B) bảo đảm cho tác chiến phòng thủ, trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn và lưu trữ theo đúng quy định.

Tổ chức kiểm tra, khắc phục thiệt hại của Nhân dân do bị ảnh hưởng sau diễn tập (nếu có). Qua đó, phải giải quyết tốt chính sách bồi thường, hỗ trợ, không để xảy ra tình trạng tranh chấp, khiếu kiện. Bảo đảm các chế độ, chính sách, tiêu chuẩn cho các đối tượng tham gia diễn tập, nhất là đối tượng trực tiếp huấn luyện, thực binh; thanh toán, quyết toán kịp thời theo quy định. Lưu trữ, bảo quản văn kiện, tài liệu chế độ “Tối mật” theo quy định.

Xin cảm ơn ông !

NHẬT TÂN thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>