Lực lượng vũ trang tỉnh: 20 năm xây dựng và phát triển

16/02/2024 | 09:24 GMT+7

Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh được thành lập trên cơ sở chia tách từ LLVT tỉnh Cần Thơ. Trong những ngày đầu mới thành lập, đội ngũ cán bộ của LLVT tỉnh còn thiếu so với biên chế, trình độ, năng lực chuyên môn không đồng đều; điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho công tác, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ thiếu thốn, không đồng bộ; đời sống vật chất, tinh thần của một bộ phận cán bộ còn gặp nhiều khó khăn, phần nào tác động đến tư tưởng, tâm tư, tình cảm và ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ.

LLVT tỉnh hoàn thành nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023. Ảnh: V.NGUYỄN

Ngay sau khi thành lập, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự giúp đỡ của các cơ quan quân khu, cấp ủy, chính quyền, các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở địa phương và sự yêu thương, đùm bọc của Nhân dân. LLVT tỉnh tập trung trí tuệ đề ra nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp, triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Dù bước đầu còn gặp nhiều khó khăn, nhưng LLVT tỉnh đã làm tốt việc tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành và địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự địa phương; trọng tâm là Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, về Chiến lược quốc phòng Việt Nam, về Chiến lược quân sự Việt Nam và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; tham mưu ban hành Đề án về tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ; các dự án phát triển kinh tế - xã hội được thẩm định chặt chẽ, bảo đảm tính lưỡng dụng cao; hệ thống khu vực phòng thủ được quy hoạch, xây dựng theo hướng đồng bộ, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị; phối hợp các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức thành công các đợt diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện; diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cấp xã hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra.

Công tác sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm túc, chủ động phòng ngừa, xử trí kịp thời các vụ việc xảy ra; phối hợp có hiệu quả cùng lực lượng công an bảo vệ an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, làm việc tại Hậu Giang và các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt, xung yếu trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh,  góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân.

Công tác xây dựng lực lượng được Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh quan tâm, tập trung sắp xếp, kiện toàn biên chế lực lượng thường trực đúng, đủ theo yêu cầu đề ra, đạt 103,81% so nhu cầu biên chế (tăng 31,87% so năm 2004); xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đúng quy mô tổ chức, có số lượng phù hợp, chất lượng ngày càng nâng lên, 100% cán bộ Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã đã qua đào tạo; sắp xếp lực lượng dự bị động viên đạt 99,86% quân số so với biên chế (tăng 40,55% so với năm 2004), đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 89,61%; đảng viên đạt 15,69%.

Công tác huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao được tiến hành chặt chẽ, có chất lượng. Quân số lực lượng thường trực, dân quân tự vệ tham gia huấn luyện hàng năm luôn đạt 100%; lực lượng dự bị động viên đạt 99,08%; động viên kiểm tra sẵn sàng chiến đấu đạt 96,29% trở lên, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, tỷ lệ khá, giỏi đạt 78,73%. Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức 3 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, có 6.300 lượt người tham gia, chỉ đạo 152 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, có 38.000 lượt người tham gia, cấp xã có 300 cuộc, có 25.500 lượt người tham gia; diễn tập phòng cháy, chữa cháy 8 cuộc, có 3.350 lượt người tham gia. Tổ chức 5 lần hội thao thể thao quân sự cấp tỉnh, có 1.024 lượt cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ tham gia; cử cán bộ, chiến sĩ tham gia 9 hội thi, hội thao do Bộ Quốc phòng và Quân khu tổ chức.

Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh: Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho trên 22.000 lượt người, đạt 100% và trên 340.000 lượt học sinh, sinh viên, đạt 100%. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu, có 28.395 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được đổi mới về nội dung, phương pháp, các loại giáo án được biên soạn, bổ sung nên chất lượng giáo dục chính trị cho các đối tượng hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có trên 75-80% khá, giỏi. Quá trình giáo dục chính trị tư tưởng cho bộ đội, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện sai trái, lệch lạc của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cấp ủy đảng các cấp duy trì tốt chế độ sinh hoạt đảng, chấp hành nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng, phát huy được tính tiền phong, gương mẫu, chủ động, linh hoạt, kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót, từng bước nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên. Đánh giá, phân loại chất lượng hàng năm, tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh, đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ luôn đạt tỷ lệ cao; chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn xây dựng có chi ủy đạt 100% (tăng 70,06% so năm 2004).

LLVT tỉnh luôn giữ gìn tốt mối liên hệ với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương nơi đóng quân, tuyên truyền cho Nhân dân nắm rõ các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, lao động giúp dân và làm các công trình phúc lợi xã hội được gần 63.000 ngày công lao động, sửa 896 căn nhà, xây dựng, sửa chữa 155 cây cầu, cải tạo 167km đường nông thôn, phát quang 174km đường, nạo vét 19km kênh rạch, thu hoạch 692 tấn lúa; phơi, vận chuyển 15.300 tấn lúa. Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cán bộ lão thành cách mạng, gia đình chính sách, người nghèo và quân nhân xuất ngũ nhân dịp lễ, tết cho 19.280 lượt người, số tiền 1,55 tỉ đồng; xây dựng 147 căn nhà tình đoàn kết, 88 căn nhà tình thương cho Nhân dân gặp khó khăn về nhà ở, số tiền 2,4 tỉ đồng... Qua đó tạo được lòng tin, hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Công tác chính sách hậu phương quân đội được triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả, bảo đảm giải quyết đúng chế độ, đúng đối tượng. Tiến hành chi trả theo Nghị định 23/CP, các Quyết định 47, 290, 188, 142, 38, 62, 49… của Thủ tướng Chính phủ cho 18.682 đối tượng, số tiền 64,3 tỉ đồng; đề nghị tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 2 tập thể và 9 cá nhân; khen thưởng trong kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào và Campuchia cho 121 trường hợp; quy tập 78 hài cốt liệt sĩ; đề nghị tỉnh cấp đất cho 191 cán bộ và hỗ trợ nhà ở tập thể cho 33 cán bộ gặp khó khăn về nhà ở; vận động đóng góp xây dựng 64 căn “Nhà tình nghĩa”, 457 căn “Nhà đồng đội”, “Nhà tình đồng đội”. Ngoài ra, LLVT tỉnh còn thường xuyên thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách nhân các dịp lễ, tết với số tiền trên 8,5 tỉ đồng.

Thực hiện có hiệu quả phong trào “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; bảo đảm kịp thời công tác hậu cần - kỹ thuật; trụ sở làm việc của cơ quan quân sự các cấp được đầu tư xây dựng khang trang, chính quy, xanh - sạch - đẹp; 98,67% trụ sở ban CHQS cấp xã được xây dựng mới; thực hiện tốt công tác phòng bệnh, phòng dịch, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội chu đáo, đảm bảo quân số khỏe đạt 98,75% trở lên; sắp xếp 100% nhà kho quân khí đạt tiêu chuẩn 5 nội dung.

Với những thành tích đã đạt được qua 20 năm xây dựng và phát triển, LLVT tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, nhì, ba; 1 Cờ thi đua của Chính phủ, 6 Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, 15 Cờ thi đua của UBND tỉnh; 2.419 tập thể, 8.683 cá nhân được tặng bằng khen và giấy khen; Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tặng bức trướng: LLVT nhân dân tỉnh Hậu Giang “Trung thành với Đảng, đoàn kết quân dân, mưu trí, sáng tạo, anh dũng Quyết thắng” và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tặng bức trướng: LLVT nhân dân tỉnh Hậu Giang “Trung thành với Đảng, đoàn kết, hiệp đồng, vượt qua khó khăn, nêu cao ý chí Quyết thắng”.

Trong những năm tới, tình hình diễn biến phức tạp, tiềm ẩn các nguy cơ mất ổn định do các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để chống phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta; thiên tai, dịch bệnh xảy ra, phần nào ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội,… đã đặt ra yêu cầu LLVT tỉnh cần phải phát huy tốt hơn nữa tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tham mưu, đề xuất cấp ủy đảng, chính quyền địa phương lãnh đạo thực hiện thắng lợi công tác quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới.

TRUNG NGHĨA

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>