Lực lượng an ninh chính trị nội bộ Công an Hậu Giang

Phát huy truyền thống 65 năm cách mạng (10/5/1958 - 10/5/2023)

10/05/2023 | 08:51 GMT+7

Phát huy bản chất cách mạng và truyền thống anh hùng của Công an nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng an ninh chính trị nội bộ Công an Hậu Giang luôn đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, vượt mọi khó khăn, thách thức, góp phần vào công cuộc bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lực lượng an ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hậu Giang.

Ra đời và được rèn luyện, trưởng thành trong đấu tranh cách mạng của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng an ninh chính trị nội bộ góp phần viết nên trang sử vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trải qua 65 năm, lực lượng an ninh chính trị nội bộ đã trở thành lực lượng trinh sát an ninh thống nhất từ Trung ương đến địa phương, các thế hệ nối tiếp nhau ra sức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, phát huy bản chất cách mạng và truyền thống anh hùng của lực lượng an ninh nhân dân, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng Cộng sản và Nhân dân. Lực lượng An ninh chính trị nội bộ đã đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, vượt mọi khó khăn, thách thức, lập nên nhiều thành tích, chiến công xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, giữ vững an ninh quốc gia, mỗi giai đoạn cách mạng đều ghi lại dấu ấn vào trang sử của toàn lực lượng Công an nhân dân.

Trong các giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước, lực lượng an ninh chính trị nội bộ đã tham mưu cho Đảng nhiều chủ trương, chiến lược về bảo vệ nội bộ, góp phần quan trọng bảo vệ Đảng, Nhà nước và công cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Phối hợp phát hiện, điều tra, khám phá nhiều vụ án, bắt giữ nhiều tên gián điệp trong vùng kháng chiến; trong đó có những tên nội gián rất nguy hiểm chui vào nội bộ các cơ quan, đơn vị quân đội.

Sau ngày miền Nam giải phóng, lực lượng an ninh chính trị nội bộ đã tập trung bóc gỡ mạng lưới nội gián của chế độ cũ cài lại; thẩm tra, xác minh và đề xuất xử lý hàng trăm đối tượng, đồng thời đã minh oan cho nhiều cán bộ, đảng viên bị địch “bôi lem” bằng hồ hơ, tài liệu giả.

Trong thời kỳ đổi mới, lực lượng an ninh chính trị nội bộ vừa góp phần giữ vững ổn định nội bộ, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vừa chủ động phòng ngừa, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động phá hoại nội bộ, phục vụ phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Để huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trên mặt trận bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin truyền thông, lực lượng an ninh chính trị nội bộ đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành nhiều văn bản quy định về công tác bảo vệ nội bộ, nổi bật là: Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 18-8-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay; Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28-2-2018, nay là Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 8-2-2022 của Bộ Chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới…

Lực lượng an ninh chính trị nội bộ đã chủ trì tham mưu cho Nhà nước ban hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2000 và Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018… Chủ trì, tham gia xây dựng, sửa đổi hàng trăm văn bản pháp luật liên quan như: Luật Báo chí xuất bản, Luật Viễn thông, Luật Quảng cáo, Luật Điện ảnh, Luật Giáo dục đào tạo, Luật Dân số, Luật An toàn thực phẩm, Luật Bảo hiểm xã hội…

Lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hậu Giang ra đời trong quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh Hậu Giang (2004), đến ngày 25-6-2010 Phòng An ninh chính trị nội bộ thuộc Công an tỉnh chính thức được thành lập và hoạt động độc lập.

Phát huy bản chất cách mạng và truyền thống anh hùng của Công an nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng an ninh chính trị nội bộ đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, vượt mọi khó khăn, thách thức, góp phần vào công cuộc bảo vệ an ninh Tổ quốc của Công an tỉnh Hậu Giang.

Trong những năm qua, các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh được đảm bảo hoạt động ổn định, thực thi hiệu quả các chính sách, pháp luật theo đúng chủ trương, đường lối đề ra, nhất là việc triển khai các Nghị quyết của Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; tổ chức thành công 3 kỳ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XII, XIII, XIV; 3 đợt bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021, 2021-2026...

Bên cạnh đó, lực lượng an ninh chính trị nội bộ cũng thường xuyên tham mưu thực hiện và nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh, tạo sự chuyển biến tích cực, từng bước ổn định và đi vào chiều sâu; tập trung triển khai các mặt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Phối hợp xác minh, rà soát tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ hàng ngàn trường hợp, qua đó đã đề xuất biện pháp sử dụng cán bộ đối với một số trường hợp không đảm bảo tiêu chuẩn quy định, góp phần làm trong sạch nội bộ các cơ quan Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an; đảm bảo an ninh cho hơn 100 lượt đoàn công tác của Trung ương và khách nước ngoài thuộc đối tượng cảnh vệ đến làm việc tại Hậu Giang; bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa diễn ra hàng năm; phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng của các trường trên địa bàn tỉnh; công tác phối hợp thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, thông tin, truyền thông từng bước được tăng cường, kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý, hoạt động; hướng dẫn, chấn chỉnh, đấu tranh, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm; nhiều vấn đề “nóng”, bức xúc trong dư luận xã hội và trên không gian mạng được phối hợp giải quyết kịp thời, hiệu quả.

Với những kết quả đạt được trên các mặt công tác, thời gian qua, lực lượng an ninh chính trị nội bộ đã được các cấp, các ngành khen thưởng nhiều hình thức và danh hiệu thi đua, trong đó có hơn 20 Bằng khen của Bộ Công an và UBND tỉnh, hơn 40 Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh và các sở, ngành; 2 danh hiệu  “Cờ thi đua của Bộ Công an”, 6 danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” và 5 danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”.

Kế thừa và phát huy những truyền thống vẻ vang hơn nửa thế kỷ qua, thời gian tới, lực lượng an ninh chính trị nội bộ tiếp tục thi đua lập thành tích trên mặt trận bảo vệ Đảng, chính quyền và Nhân dân; tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; đoàn kết, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh chính trị nội bộ, an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

PHAN THỊ THU HẰNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>