Thị xã Long Mỹ: Phát động thi đua tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

07/11/2023 | 08:20 GMT+7

(HG) - UBND thị xã Long Mỹ vừa có kế hoạch phát động phong trào thi đua trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Trong đó, xác định mục tiêu thi đua “Đúng luật, đúng quy trình, hướng dẫn, dân chủ, an toàn, tiết kiệm, hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân với chất lượng cao nhất”. 

Nội dung thi đua là tổ chức tuyên truyền sâu rộng, giúp gia đình và thanh niên hiểu biết các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật Nghĩa vụ quân sự, nhận thức đúng đắn về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc, từ đó có tinh thần tự giác, tự nguyện thi hành nghĩa vụ quân sự. Đảm bảo tốt công tác đăng ký, quản lý và nắm nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, đảm bảo không bỏ sót nguồn, phân ra đủ 5 loại danh sách theo quy định, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt công tác xét duyệt nghĩa vụ quân sự ở 2 cấp, tổ chức bình nghị công khai hóa trước dân; hoãn, miễn đúng đối tượng, đúng luật; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo; niêm yết công khai các tiêu chuẩn, niêm yết danh sách thanh niên trúng tuyển theo quy định. Tổ chức tốt việc khám sức khỏe cho thanh niên, đảm bảo 100% thanh niên lên trạm khám, kết luận chính xác. Giao, nhận quân nhanh gọn, có khí thế, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, thực hiện đúng theo Luật định; đúng, đủ hồ sơ. Nâng cao chất lượng về chính trị, văn hóa, sức khỏe, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự. 

Tiêu chí thang điểm thi đua dựa vào 11 bước tuyển quân. Qua thi đua nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thúc đẩy phong trào thi đua rộng khắp, tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân địa phương, thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

THẢO NGUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>