Xây dựng đơn vị cấp xã, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

07/04/2023 | 09:17 GMT+7

(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban Chỉ đạo 138) tỉnh vừa có Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn tỉnh.

Nội dung và biện pháp thực hiện là, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo triển khai, thực hiện có hiệu quả các tiêu chí (theo bộ tiêu chí) tại đơn vị, địa phương theo phân cấp quản lý. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn đơn vị, địa phương thực hiện các tiêu chí đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và thời gian quy định. Quý I hàng năm, căn cứ vào kết quả đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và kết quả đánh giá, phân loại phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đạt loại khá trở lên để chọn xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục xây dựng điển hình. Tổ chức hướng dẫn các đơn vị, địa phương được chọn xây dựng kế hoạch và thực hiện các tiêu chí điển hình; đồng thời, tuyên truyền đến các ngành, đoàn thể, phòng, ban, tổ, đội, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân về chủ trương xây dựng đơn vị, địa phương điển hình.

Để thực hiện tốt các nội dung, biện pháp trên, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, hướng dẫn công an các đơn vị, địa phương tham mưu Ban Chỉ đạo 138 cùng cấp tổ chức khảo sát, đánh giá công tác phong trào tại cơ sở và chọn đơn vị, địa phương để xây dựng. Riêng năm 2023, tham mưu Ban Chỉ đạo 138 tỉnh chọn 1 xã, 1 thị trấn, 1 cơ quan (hoặc doanh nghiệp, cơ sở giáo dục) để xây dựng điển hình. Chủ trì, nghiên cứu, phối hợp với sở, ngành liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả các tiêu chí. Chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm chặt tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng; kịp thời phát hiện và phối hợp tham mưu giải quyết hiệu quả các vụ việc phức tạp về tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội ngay tại địa bàn cơ sở; đấu tranh, triệt phá có hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội...

NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>