Phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách

23/01/2024 | 08:45 GMT+7

Trong suốt chặng đường hình thành và phát triển của tỉnh Hậu Giang, nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần tích cực cho tỉnh thực hiện tốt công tác giảm nghèo hàng năm, giúp người dân nâng cao đời sống, thoát nghèo bền vững. 

Khách hàng trên địa bàn huyện Long Mỹ vay vốn ở điểm giao dịch xã.

Tính đến ngày 31-12-2023, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt trên 4.091 tỉ đồng, tăng trên 628 tỉ đồng, tăng 18,15% so năm 2022, hoàn thành 99,89% kế hoạch. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương trên 268 tỉ đồng, chiếm 6,57%/tổng nguồn vốn, tăng trên 61 tỉ đồng tương ứng tăng 29,43% so với năm 2022, hoàn thành 203,72% kế hoạch năm 2023.

Ông Võ Văn Trung, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, nhận xét: Có thể khẳng định hoạt động chính sách xã hội trong thời gian qua đã hình thành một kênh tín dụng an toàn, hữu hiệu, thuận lợi, nhanh chóng dành riêng cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đến nay, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển theo hướng ổn định, bền vững, chất lượng tín dụng không ngừng nâng lên, đa dạng hóa các chương trình tín dụng ưu đãi đã tạo điều kiện giúp những đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương trong xã hội được vay vốn, giải quyết những khó khăn, bất cập về vốn, góp phần đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội.

Cho tới nay, tổng dư nợ ủy thác do Hội Nông dân quản lý là 1.443 tỉ đồng, với 50.363 hộ nông dân vay vốn, trong đó nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 0,21%. So với năm 2022, số vốn tăng trên 237 tỉ đồng, số hộ vay tăng 3.367 hộ, với 779 Tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội Nông dân quản lý. Chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội Nông dân quản lý ngày càng được nâng cao, trong đó có 756 tổ xếp loại tốt, khá chiếm 97,05%, không có tổ yếu. Đặc biệt, Hội Nông dân còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh xây dựng thí điểm 83 mô hình tổ hợp tác trong Tổ tiết kiệm và vay vốn, mô hình này hoạt động mang lại hiệu quả cao và đang được nhân rộng trên toàn tỉnh.

Để nguồn vốn tín dụng sử dụng đúng và hiệu quả, các cấp hội đoàn thể nhận ủy thác luôn quan tâm tuyên truyền nâng cao nhận thức của người vay trong việc tuân thủ nguyên tắc tín dụng “có vay có trả”. Chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, người vay không chỉ biết nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm mà còn biết quản lý, sử dụng vốn hiệu quả, nắm bắt thị trường.

Xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, là một trong những xã đặc biệt khó khăn, nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách và thực hiện tốt công tác quản lý nguồn vốn đã nâng cao hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách. Ông Hồ Văn Khâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Xà Phiên, cho biết: Trên địa bàn xã hiện có 3 đồng bào dân tộc sinh sống gồm Kinh, Khmer, Hoa. Dân số toàn xã có 3.638 hộ, 13.425 khẩu, trong đó dân tộc Khmer 1.097 hộ với 4.914 khẩu; dân tộc Hoa 86 hộ, với 371 khẩu. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trong năm 2023 là 18,3%, trong đó hộ nghèo là 14,4%, hộ cận nghèo là 3,9%. Đại đa số người dân sống bằng nghề nông nghiệp chiếm trên 90%, thương mại - dịch vụ chiếm gần 10%.

Thời gian qua, được sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh, huyện Long Mỹ đã có nhiều chính sách cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc, vùng khó khăn, đầu tư lớn cho hệ thống hạ tầng, đặc biệt là chương trình tín dụng chính sách ưu đãi để phát triển kinh tế hộ gia đình, đã giúp cho đời sống nhân dân trên địa bàn xã được nâng lên, nhiều hộ có điều kiện phát triển kinh tế, tạo thu nhập ổn định, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm.

Từ nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng trong công tác giảm nghèo, với quyết tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể, với ý thức vượt khó, vươn lên của Nhân dân, vì vậy tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đều giảm. Đến đầu năm 2024, hộ nghèo còn 237 hộ, tỷ lệ 6,51% và hộ cận nghèo còn 151 hộ, tỷ lệ 4,15%, hộ mới thoát nghèo 289 hộ, tỷ lệ 7,93%. Đạt được kết quả này xã Xà Phiên rất phấn khởi.

Phải thấy rằng, thời gian qua, vai trò của các cấp trong hoạt động tín dụng, góp phần rất quan trọng để nâng cao hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách. Ông Trịnh Thanh Sang, Trưởng ấp 3, xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, chia sẻ: Trong giai đoạn 2022-2025, ấp có 365 hộ dân với 115 hộ nghèo và 25 hộ cận nghèo. Trong ấp đã thành lập được 4 Tổ tiết kiệm và vay vốn, trong đó có 3 tổ do Hội Nông dân quản lý, 1 tổ Hội cựu chiến binh quản lý. Tổng dư nợ của ấp là 7,3 tỉ đồng, với 180 hộ vay vốn.

Ông Trịnh Thanh Sang cho rằng, tín dụng chính sách là một trong những công cụ quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Do đó, với vai trò là trưởng ấp cần phải quản lý chặt chẽ nguồn vốn vay từ khi được phân bổ về ấp đến khâu thực hiện bình xét phải đảm bảo công khai, khách quan, được các tổ viên trong tổ đồng tình và thống nhất cao, đảm bảo vốn vay đến đúng đối tượng thụ hưởng và phát huy được hiệu quả.

Một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng, trong năm 2024, NHCSXH chi nhánh Hậu Giang tập trung tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tín dụng được Trung ương giao ngay từ đầu năm. Tiếp tục thực hiện các chính sách tín dụng để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025. Ưu tiên nguồn vốn để đầu tư cho các cơ sở sản xuất có thu hút nhiều lao động nhàn rỗi tại địa phương. Thực hiện tốt công tác thu hồi nợ đến hạn để tạo nguồn vốn quay vòng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn giải ngân các chương trình tín dụng chính sách. Thường xuyên phân tích, đánh giá nợ đến hạn, nợ quá hạn, nợ khoanh và khoản vay trên 3 tháng không hoạt động theo các tiêu chí định hướng nhằm nâng cao chất lượng tín dụng; thực hiện tốt công tác rà soát hộ vay bỏ đi khỏi nơi cư trú để đôn đốc thu hồi nợ. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, nâng cao chất lượng công tác quản lý và xử lý nợ rủi ro trong toàn chi nhánh, đảm bảo việc xử lý nợ đúng đối tượng, công bằng, khách quan để kịp thời hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác ổn định đời sống và sản xuất kinh doanh...

Trong năm 2024, Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH phấn đấu thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng huy động vốn được Trung ương cấp bù lãi suất (bao gồm vốn huy động vốn của tổ chức, cá nhân và tiền gửi tiết kiệm thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn. Nguồn vốn ủy thác địa phương tăng cao hơn năm 2023 theo kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tăng trưởng tín dụng nguồn vốn Trung ương, nguồn vốn ủy thác địa phương đạt trên 99% kế hoạch năm. Chất lượng hoạt động tín dụng toàn tỉnh đạt trên 95 điểm. Chất lượng hoạt động tín dụng cấp xã, tỷ lệ xã xếp loại tốt đạt 100%. Tỷ lệ nợ quá hạn dưới mức bình quân toàn hệ thống...

 

Bài, ảnh: T.XOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>