Hậu Giang đạt nhiều kết quả nổi bật trong phong trào TDĐKXDĐSVH

15/04/2024 | 09:19 GMT+7

Sau 20 năm thực hiện, Hậu Giang đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH), là khẳng định của ông Trương Văn Đạt (ảnh), Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào TDĐKXDĐSVH, trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Báo Hậu Giang.

Qua kiểm tra thực tế từ tỉnh đến cơ sở, ông đánh giá thế nào về kết quả thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thời gian qua ?

- Tôi đánh giá phong trào TDĐKXDĐSVH đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, sự chủ động của các ban, ngành, đoàn thể và sự đồng thuận cao của Nhân dân. Ban chỉ đạo các cấp trên địa bàn tỉnh đã hoạt động rất tích cực và nhịp nhàng trong triển khai phong trào. Công tác xây dựng nếp sống văn minh được củng cố và từng bước hoàn thiện.

Người dân Hậu Giang luôn đồng thuận, hưởng ứng phong trào, tích cực xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển sôi nổi. ngày càng thu hút đông đảo người dân tham gia. Đặc biệt là các hoạt động hướng về cơ sở như tổ chức hội thi, hội thao, liên hoan, biểu diễn văn nghệ, đờn ca tài tử, triển lãm, giới thiệu sách,… Phong trào thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Các thiết chế văn hóa được quan tâm, đầu tư và tổ chức hoạt động có hiệu quả. Công tác đầu tư, tôn tạo, tu bổ di tích lịch sử, văn hóa được chú trọng thực hiện khắp địa phương.

 Tỉnh đã thực hiện được nhiều mô hình hiệu quả, nhất là sau 9 lần tổ chức Cuộc thi “Mô hình có cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp”, Hậu Giang hiện có cảnh quan môi trường quá tuyệt vời. Tỉnh còn làm tốt việc xét tặng các danh hiệu gia đình văn hóa, ấp, khu vực văn hóa. Đây là điều vướng mắc ở nhiều địa phương nhưng với Hậu Giang thì thực hiện rất thuận lợi. Từ cấp tỉnh đến huyện, xã đều xét tặng trúng, đúng và tôn vinh kịp thời.

Nhờ đó, người dân rất nhiệt tình hưởng ứng.

Bên cạnh những mặt làm được, việc thực hiện phong trào tại Hậu Giang còn gặp khó khăn, hạn chế gì, thưa ông ?

- Bên cạnh những kết quả đạt được, tôi nhận thấy việc thực hiện phong trào của tỉnh vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Công tác triển khai, phối hợp giữa các ngành, thành viên ban chỉ đạo các cấp còn hạn chế nên đã ảnh hưởng đến hiệu quả của phong trào.

Công tác thanh tra, kiểm tra trong quá trình triển khai thực hiện chưa được quyết liệt, kịp thời. Kinh phí được giao chưa đáp ứng nhu cầu thực tế cho phong trào phát triển mạnh hơn.

Hậu Giang là tỉnh thuần nông nên công tác vận động xã hội hóa tạo kinh phí cho phong trào còn khó. Hiệu quả công tác xã hội hóa ở một số hoạt động văn hóa còn thấp, chưa phát huy được tiềm năng, thế mạnh trong Nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa,...

Vậy ông có “hiến kế” gì để Hậu Giang tiếp tục thực hiện phong trào này đạt được kết quả cao hơn, thưa ông ?

- Hậu Giang cần tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được và sáng tạo hơn nữa trong thực hiện phong trào. Triển khai các giải pháp để nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa. Tiếp tục chỉ đạo hình thành các mô hình thiết chế hoạt động văn hóa, thể thao ở cấp xã và thiết chế văn hóa, thể thao ấp, khu vực tạo sự thống nhất, đồng bộ trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa. Phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân trong tổ chức xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Xây dựng cơ chế lồng ghép, phối hợp giữa phong trào với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới,…

Tiếp tục phát động Cuộc thi “Mô hình có cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp” trên địa bàn tỉnh. Tổ chức nhiều cuộc thi, hội thi, liên hoan với nội dung nhiều phong phú. Phát động phong trào thi đua nâng chất các danh hiệu văn hóa, vừa phát động trên diện rộng, vừa quan tâm chọn điểm chỉ đạo để xây dựng điển hình, vừa xây dựng văn hóa ở đô thị, vừa chú ý xây dựng ở vùng nông thôn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Tỉnh cũng cần tăng cường công tác phối hợp, thanh tra, kiểm tra hoạt động của ban chỉ đạo các cấp, nhất là việc bình xét các danh hiệu văn hóa nhằm đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch. Quan tâm, bố trí kinh phí đảm bảo các hoạt động của phong trào đạt hiệu quả thiết thực, tránh lãng phí nhưng cũng không để thiếu điều kiện hoạt động.

Xin cảm ơn ông !

ĐANG THƯ thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>