Lan tỏa phong trào xây dựng gia đình văn hóa

30/10/2023 | 06:32 GMT+7

Xác định xây dựng gia đình văn hóa là một nội dung cốt lõi của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng gia đình văn hóa” nên Đảng ủy phường V, thành phố Vị Thanh, luôn quan tâm thực hiện để lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

100% hộ dân thống nhất với đề xuất các danh hiệu gia đình văn hóa, văn hóa tiêu biểu khi đưa ra bình xét.

Khu vực 3, phường V, vừa qua được thành phố Vị Thanh chọn là khu vực điểm thực hiện bình xét các danh hiệu văn hóa ở khu dân cư năm 2023. Để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng gia đình văn hóa” sâu rộng trong Nhân dân, sự chung tay thực hiện của người dân trong khu vực đã góp phần quan trọng để đạt được các nội dung cũng như làm cho phong trào ngày càng lan tỏa, xuất hiện nhiều tấm gương sáng ở cộng đồng dân cư trong xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc, hòa thuận và tiến bộ.

Ông Trần Ngọc Châu, Bí thư, Trưởng khu vực 3, cho biết: Khu vực 3 có 175 hộ với 696 nhân khẩu. Trên tinh thần công khai, dân chủ, với sự tham dự của các cấp, trong đợt này khu vực đưa ra bình xét 7 danh hiệu. Đối với danh hiệu người tốt việc tốt, khu vực bình xét 10 cá nhân và bình xét 1 cá nhân gương người tốt việc tốt tiêu biểu. Một trong 10 cá nhân đề nghị bình xét năm nay như ông Võ Thanh Tòng, Trần Thanh Tùng, Lê Văn Thanh, bà Nguyễn Thị Hà, bà Nguyễn Kim Lâm, Lê Thị Hồng Diễm…, đây là những cá nhân tiêu biểu của khu vực.

 Trong 10 cá nhân tiêu biểu này, khu vực có đề xuất bình xét cá nhân bà Lê Thị Hồng Diễm danh hiệu người tốt việc tốt tiêu biểu, vì đây là thành viên nòng cốt, góp phần xây dựng gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa nổi bật trong khu vực, đạt những tiêu chuẩn người tốt việc tốt tiêu biểu, đã tích cực góp phần trong xây dựng phúc lợi xã hội, vận động toàn dân đoàn kết, luôn giúp đỡ người gặp hoạn nạn, khó khăn và giáo dục con cháu phấn đấu học tập đạt kết quả khá, giỏi ở các cấp học và giúp đỡ người khác cùng tiến bộ.

Ông Nguyễn Quốc Khanh, Phó Trưởng Công an phường V, thành phố Vị Thanh, cho biết: Ngay từ đầu năm, Chi ủy chi bộ khu vực đã ban hành Nghị quyết, bảng đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, vận động 100% hộ dân trên địa bàn cam kết đăng ký xây dựng đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2023. Khu vực đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương về công tác bảo đảm an ninh trật tự. Kết quả phường V đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2023.

Theo bà Lý Thu Cúc, Trưởng trạm Y tế phường V, thành phố Vị Thanh, khu vực 3 đảm bảo thực hiện tốt các nội dung về chính sách công tác dân số, an toàn thực phẩm trong khu dân cư. Thực hiện tốt, hoàn thành các chỉ tiêu, cụ thể khám và quản lý sức khỏe người cao tuổi đạt 96,6%, sàng lọc trẻ sơ sinh đạt 100%. Công tác phòng chống dịch bệnh được xử lý kịp thời không để xảy ra ổ dịch lớn.

  Cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa và tiêu chí gia đình văn hóa hiện nay dựa trên những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam. Ông Trần Tuấn Thanh, Bí thư Đảng ủy phường V, cho biết: Qua đợt bình xét ở khu vực 3, phường sẽ đánh giá rút kinh nghiệm và triển khai bình xét ở các khu vực còn lại thật tốt. Để trên địa bàn các khu vực toàn phường đều đạt các tiêu chuẩn danh hiệu văn hóa ở khu vực, có nhiều cá nhân tiêu chuẩn người tốt việc tốt, người tốt việc tốt tiêu biểu và gia đình văn hóa, gia đình văn hóa tiêu biểu, trong thời gian qua phường tăng cường vận động tuyên truyền người dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước theo tiêu chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trong quá trình xây dựng gia đình văn hóa người dân luôn giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống tốt đẹp, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh từ trong mỗi gia đình. Tất cả nhằm hướng tới mục tiêu là làm cho gia đình thật sự là tổ ấm của mỗi người, làm cho kinh tế nông thôn phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân tăng lên, hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, môi trường xanh, sạch, đẹp và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tiếp tục giữ vững và phát huy những giá trị tốt đẹp, phường V tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các tiêu chuẩn gia đình văn hóa, văn hóa tiêu biểu, là những tấm gương sáng trong dân cư.

Trong năm 2023, khu vực 3, phường V bình xét 167 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm 95,43% và đề nghị bình xét 11 gia đình văn hóa tiêu biểu. Với đề xuất và danh sách đề nghị, được 100% hộ dân tham dự buổi bình xét đều thống nhất đồng tình.

 

Bài, ảnh: T.XOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>