Thành phố Ngã Bảy: 97,18% hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa

15/11/2023 | 08:18 GMT+7

(HG) - Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023 và chuẩn bị cho việc tiến tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2023, các khu dân cư trên địa bàn thành phố Ngã Bảy đã phối hợp hoàn thành tổ chức việc bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2023.

Qua bình xét các danh hiệu trên cơ sở tiêu chuẩn Quy định công nhận các danh hiệu của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang, toàn thành phố Ngã Bảy có 13.879/14.282 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm 97,18% (cao hơn 0,31% so với năm 2022). Trong đó, 900 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu, đạt 6,48%. Thành phố Ngã Bảy có 3.459 người đạt danh hiệu gương người tốt việc tốt, đạt 6,55%. Trong đó, 311 người đạt danh hiệu người tốt việc tốt tiêu biểu, đạt 8,99%. Qua bình xét năm 2023, toàn thành phố Ngã Bảy có 40/40 ấp, khu vực được công nhận danh hiệu ấp, khu vực văn hóa, đạt 100%.

NGUYỄN LÊ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>