Huyện Châu Thành quyết tâm giảm nghèo bền vững

25/10/2023 | 09:06 GMT+7

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, song với sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn của hệ thống chính trị và sự vươn lên của người nghèo, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Châu Thành trong nửa nhiệm kỳ qua đã đạt kết quả tích cực. Phóng viên Báo Hậu Giang có cuộc trao đổi với ông Đỗ Văn Lô, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện xoay quanh kết quả này.

Ông Đỗ Văn Lô (giữa), Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Châu Thành, trao bảng tượng trưng hỗ trợ mô hình cho người dân.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, huyện Châu Thành đã thực hiện mục tiêu giảm nghèo như thế nào và đạt kết quả ra sao, thưa ông ?

- Năm 2021, là năm đầu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 theo Nghị định số 07 của Chính phủ, quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 và đây cũng là năm đầu thực hiện chuẩn nghèo mới.

Nghị quyết Đảng bộ huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2020-2025 đưa ra chỉ tiêu là giảm bình quân mỗi năm từ 1% tỷ lệ hộ nghèo trở lên, đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm là “Thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội”. Tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện đầu nhiệm kỳ (năm 2021) là 3,75% tương đương 889 hộ nghèo, hộ cận nghèo là 2,64% tương đương 622 hộ. Qua đánh giá nửa nhiệm kỳ (năm 2023) thì tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện là 2,58% tương đương 609 hộ, hộ cận nghèo là 1,48% tương đương 348 hộ. Như vậy, bình quân mỗi năm giảm từ 1% trở lên kể cả hộ nghèo và hộ cận nghèo, đạt chỉ tiêu so Nghị quyết Huyện ủy đề ra.

Trong thực hiện công tác giảm nghèo, huyện có những cách làm, mô hình hiệu quả nào, thưa ông ?

- Để thực hiện đạt mục tiêu mà kế hoạch giảm nghèo đề ra, trước hết chúng tôi kiện toàn Ban chỉ đạo giảm nghèo của huyện và các xã, thị trấn; xây dựng kế hoạch với nội dung phù hợp, phát huy nguồn lực địa phương. Tích cực hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo về vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất, vận động hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ về y tế, giáo dục và đào tạo, đào tạo nghề, gắn với giải quyết việc làm, tư vấn đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài...

Huyện tổ chức đối thoại với người nghèo, xem họ cần gì và đang gặp khó khăn về vấn đề nào... Từ đó, xây dựng các kế hoạch và mô hình phù hợp để tạo điều kiện cho họ tham gia lao động, sản xuất. Năm 2022 và năm 2023, huyện được tỉnh phân bổ vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên 5 tỉ đồng từ các dự án. Cụ thể là Dự án 2 “Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo” và tiểu dự án 1 của Dự án 3 “Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp”. Từ số vốn của 2 dự án này, chúng tôi đã xây dựng được 6 mô hình giảm nghèo bền vững, qua đó có 110 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo tham gia.

Song song đó, chúng tôi cũng tăng cường công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về chương trình giảm nghèo bền vững.

Thưa ông, trong thực hiện công tác giảm nghèo, bên cạnh những kết quả đạt được huyện còn gặp những khó khăn nào ?

- Dù đạt kết quả rất khả quan, nhưng trong quá trình thực hiện cũng gặp một số khó khăn vướng mắc. Một số hộ có đông người sống phụ thuộc, ngoài độ tuổi lao động, bệnh tật kéo dài, nên không có lao động tham gia sản xuất, tăng thu nhập hộ gia đình. Một số hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu vay vốn nhưng quá trình đầu tư làm ăn kém hiệu quả, bên cạnh đó một số mô hình mới chưa phát huy tính hiệu quả, nên việc triển khai nhân rộng gặp nhiều khó khăn. Số ít người nghèo còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng nên chưa chủ động tạo việc làm, nâng cao đời sống.

Để thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo trong thời gian tới, nâng cao đời sống người dân, huyện chú trọng những giải pháp nào, thưa ông ?

- Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác giảm nghèo, xác định giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về mục tiêu giảm nghèo bền vững, khơi dậy ý chí chủ động, tự vươn lên của người nghèo. Từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào các chính sách của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, tăng cường triển khai thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo, xây dựng các mô hình giảm nghèo phù hợp. Tích cực vận động người dân tham gia các lớp đào tạo nghề, chuyển giao ứng dụng kỹ thuật, giải quyết việc làm, đưa người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Các hội, đoàn thể cũng xây dựng kế hoạch giảm nghèo trong đoàn viên, hội viên, có sự giám sát và hướng dẫn mô hình làm ăn hiệu quả.

Huyện tích cực huy động mọi nguồn lực để thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho hộ nghèo, đảm bảo tính bền vững, lâu dài, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

Xin cảm ơn ông !

CẨM LÌNH thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>