Khả quan với các dự án, tiểu dự án giảm nghèo

27/10/2023 | 08:00 GMT+7

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, đến cuối tháng 9 huyện Châu Thành đã giải ngân vốn đạt gần 53% kinh phí được giao.

Bàn giao con giống đến người dân ở xã Phú Hữu.

Phối hợp chặt chẽ

Theo báo cáo của UBND huyện Châu Thành, năm 2023 tổng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên 4,8 tỉ đồng (gồm cả năm 2022 chuyển sang). Nguồn vốn này được phân bổ thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc chương trình. Cụ thể, Dự án 2 đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo với tổng kinh phí trên 2 tỉ đồng; Tiểu dự án 1 hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Dự án 3 hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng với kinh phí hơn 874 triệu đồng; Dự án 4 phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững tổng kinh phí thực hiện các tiểu dự án trên 1,6 tỉ đồng; Dự án 6 truyền thông về giảm nghèo và giảm nghèo về thông tin kinh phí thực hiện các tiểu dự án trên 100 triệu đồng; Dự án 7 nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình với kinh phí 225 triệu đồng.

Theo ông Đỗ Văn Lô, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Châu Thành, từ nguồn vốn được phân bổ, UBND huyện kịp thời xây dựng và ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Các ngành, đơn vị, xã, thị trấn có sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện. Các hộ dân tham gia dự án được tư vấn, tuyên truyền, giải thích đã thông hiểu nên tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện dự án, tiểu dự án.

Là một trong những hộ nghèo được thụ hưởng từ dự án hỗ trợ dê giống thuộc Dự án 2, ông Phan Duy Thanh, ở ấp Phước Thuận, thị trấn Ngã Sáu, cho biết: “Sau khi được địa phương cho hay gia đình được hỗ trợ 5 con dê, chúng tôi rất mừng nên làm sẵn chuồng, mong dê nhanh sinh sản cũng như có nguồn dê giống để mở rộng đàn nuôi, phát triển kinh tế gia đình”.

Tính đến ngày 30-9, đã giải ngân gần 2,6 tỉ đồng, đạt gần 53%. Đồng thời, theo lộ trình từ nay đến ngày 30-11 huyện sẽ giải ngân 100% vốn các dự án thuộc chương trình.

Các dự án, tiểu dự án góp phần giảm nghèo bền vững

Từ nguồn vốn thực hiện Dự án 2, Dự án 3 UBND huyện triển khai các dự án, tiểu dự án thông qua các mô hình giảm nghèo như nuôi dê, hỗ trợ dê giống, cây chanh không hạt, mít giống…

Năm 2023, xã Phú Hữu được phân bổ 242 triệu đồng thực hiện Tiểu dự án 1 hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Dự án 3. Ông Lê Hữu Huyện, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Hữu, cho biết: “Trong quá trình thực hiện dự án, bước đầu xã gặp một số khó khăn, tuy nhiên được sự hướng dẫn của các ngành chuyên môn về quy trình, thủ tục, hồ sơ... Qua đó, địa phương xây dựng dự án hỗ trợ con giống gồm bò, dê, lươn cho 8 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo”.

Cùng với mô hình sinh kế, giáo dục nghề nghiệp đóng vai trò quan trọng, bởi giúp người dân có được việc làm. Huyện Châu Thành đã đẩy mạnh công tác tư vấn, tuyên truyền về lợi ích của đào tạo nghề, để thu hút người dân tham gia. Với nguồn vốn được phân bổ từ Dự án 4, huyện đã khai giảng 5 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đang rà soát mở thêm các lớp nghề. Ông Nguyễn Hữu Tứ, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Châu Thành, cho biết: “Xác định đào tạo nghề là một trong những giải pháp quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, giảm nghèo, phòng phối hợp với các đoàn thể, xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của đào tạo nghề. Khi người dân có nghề, có việc làm sẽ có nguồn thu nhập ổn định để phát triển kinh tế gia đình, hướng đến thoát nghèo bền vững”.

Tại buổi kiểm tra về tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Châu Thành, ông Võ Phú Cường, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,  cho rằng huyện Châu Thành là một trong những đơn vị triển khai thực hiện tốt các dự án, tiểu dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; tiến độ giải ngân vốn rất khả quan. Thời gian tới, các ngành liên quan được giao vốn, bám sát kế hoạch và giải ngân kịp thời nguồn vốn này.

Bài, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>