Tiếp tục tuyên truyền kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

03/09/2019 | 06:57 GMT+7

(HG) - Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức Hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc tháng 9. Ông Nguyễn Thanh Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, dự và chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hậu Giang.

Điểm cầu Hậu Giang có ông Nguyễn Hữu Tình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và lãnh đạo ban tuyên giáo cấp huyện.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, ông Nguyễn Thanh Long yêu cầu sau hội nghị này, báo cáo viên các cấp tập trung tuyên truyền kết quả nổi bật tình hình kinh tế - xã hội tháng 8-2019, nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm. Tuyên truyền đậm nét Nghị quyết số 50 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; kết luận Kỳ họp thứ 38 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nhấn mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí đã và đang được Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực, Nhân dân hoan nghênh, đồng tình ủng hộ. Tuyên truyền các hoạt động đối ngoại; đẩy mạnh tuyên truyền kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp Nhân dân…

Trước đó, hội nghị đã thông tin các vấn đề về tình hình Biển Đông thời gian gần đây; về xây dựng Quân chủng phòng không - không quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: MỸ AN

Viết bình luận mới