Doanh thu vận tải, dịch vụ kho bãi 5 tháng được 702,14 tỉ đồng

28/05/2024 | 05:58 GMT+7

(HG) - Tình hình hoạt động dịch vụ vận tải kho bãi trong tháng 5 có nhiều biến động ảnh hưởng lớn đến quy mô doanh thu của toàn ngành. Những doanh nghiệp có mức doanh thu tương đối lớn bình quân đạt gần 10 tỉ đồng/tháng như hoạt động vận chuyển hàng hóa đường bộ và cung cấp các dịch vụ logistics đã giải thể ngừng hoạt động. Doanh thu toàn ngành vận tải bị ảnh hưởng và giảm quy mô so với các tháng đầu năm tương đương bình quân giảm 11,52% tổng giá trị. Trong đó, hoạt động đường bộ chủ yếu vận chuyển hàng hóa giảm 16,43%, logistic giảm 25,21%. Vì vậy, tổng doanh thu dịch vụ vận tải và kho bãi ước tháng 5-2024 được 127,18 tỉ đồng, so với tháng trước tăng 3,24% và so với cùng kỳ năm trước giảm 7,88%.

Mạng lưới giao thông được đầu tư giúp việc vận chuyển hàng hoá, giao thương được thuận lợi.

Dù các biến động có ảnh hưởng nhiều đến quy mô doanh thu, nhưng nhờ có tốc độ tăng cao của các tháng đầu năm, tính chung đến 5 tháng tốc độ tăng của hoạt động vận tải và kho bãi vẫn giữ được mức tăng so với cùng kỳ năm 2023 dù mức tăng không nhiều. Ước tổng doanh thu vận tải, dịch vụ kho bãi thực hiện 5 tháng năm 2024 được 702,14 tỉ đồng, so với cùng kỳ năm trước bằng 105,77%. Trong đó, doanh thu đường bộ thực hiện được 421,85 tỉ đồng, so với cùng kỳ năm trước bằng 119,82%. Doanh thu đường thủy thực hiện được 150,64 tỉ đồng, so với cùng kỳ năm trước bằng 97,78%. Doanh thu hoạt động kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải được 129,65 tỉ đồng, so với cùng kỳ năm trước bằng 82,19%.

Tin, ảnh: NGỌC HƯỞNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>