HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
121,076,240 lượt truy cập

Xử phạt 36 trường hợp vi phạm

26/03/2020 | 08:41 GMT+7

(HG) - Trong 3 tháng đầu năm, Thanh tra Giao thông vận tải tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thanh tra. Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải, gắn với mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể, thanh tra trách nhiệm việc chấp hành các quy định pháp luật phòng, chống tham nhũng của các đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải. Thanh tra các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trong việc chấp hành các quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe cơ giới đường bộ; thanh tra đối với các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện bốc dỡ và vận chuyển hàng hóa; tham mưu tổ chức các cuộc thanh tra độc lập, đột xuất theo hướng dẫn của Thanh tra tỉnh và Thanh tra Bộ Giao thông vận tải.

Trên lĩnh vực thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm giao thông, Thanh tra Giao thông vận tải tiếp tục phân công các đội thanh tra giao thông vận tải trên từng địa phương và trạm kiểm tra tải trọng phương tiện tăng cường công tác kiểm tra tải trọng phương tiện, xử lý nghiêm các trường hợp thay đổi kết cấu thùng hàng của phương tiện nhằm chở quá tải, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chuyên môn triển khai 130 cuộc thanh tra trên lĩnh vực đường bộ, kiểm tra 58 phương tiện, nhắc nhở tại chỗ 12 phương tiện, phạt tiền 36 trường hợp, tước giấy phép lái xe 3 trường hợp. Riêng lĩnh vực đường thủy, thanh tra 30 cuộc, kiểm tra 28 trường hợp, nhắc nhở tại chỗ 12 trường hợp, phạt tiền 2 trường hợp.

KỲ ANH

Viết bình luận mới