Phát huy nội lực, triển khai đồng bộ giải pháp thực hiện hoàn thành các mục tiêu

26/01/2023 | 06:37 GMT+7

“Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, đẩy mạnh thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với việc thực hiện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông, chợ, đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch, bảo đảm quốc phòng - an ninh; thực hiện hiệu quả cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”. Đây là mục tiêu trọng tâm toàn Đảng, toàn dân huyện Vị Thủy đặt ra năm 2023.

Ông Nguyễn Thanh Phong (giữa), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy Vị Thủy, kiểm tra chỉnh trang đô thị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Nhân dịp Xuân Quý Mão 2023, Báo Hậu Giang đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Vị Thủy, xoay quanh những thành tựu huyện đạt được trong năm 2022 và những “đột phá” của Vị Thủy trong năm 2023 để hoàn thành mục tiêu trên.

Thưa ông, năm 2022, huyện Vị Thủy tiếp tục đạt nhiều thành tựu quan trọng trên lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Nhận định của ông như thế nào về thành tựu của huyện đạt được trong năm 2022 ?

- Hầu hết các chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết năm 2022 đều đạt và vượt kế hoạch, như: công tác kiểm tra đảng viên của chi bộ, giá trị sản xuất, cơ cấu giá trị sản xuất, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, tổng thu ngân sách, thành lập mới doanh nghiệp và hợp tác xã, giảm tỷ lệ hộ nghèo, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế...

Đồng thời, huyện Vị Thủy hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và quản lý cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp gắn với việc xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số; đa dạng hóa các nguồn lực, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch; nâng chất các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thông tin và truyền thông; phát triển kinh tế tập thể, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; đảm bảo quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; tổ chức tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ cấp xã; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Những thành tựu trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội mà huyện Vị Thủy đạt được trong năm 2022 cũng nổi bật. Ông có thể nói rõ hơn những thành tựu này ?

- Trong công tác xây dựng Đảng, huyện Vị Thủy luôn quan tâm đẩy mạnh thực hiện công tác chính trị tư tưởng. Chỉ đạo triển khai, thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền những kết luận, quy định, chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước cho đảng viên toàn Đảng bộ huyện. Trong công tác tổ chức, cán bộ tiếp tục đổi mới để thích nghi với nhiệm vụ trong tình hình mới. Chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân của các chi, đảng bộ trực thuộc. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp tục được quan tâm; thực hiện công tác tổ chức cán bộ và công tác quy hoạch cán bộ theo quy định.

Công tác dân vận và công tác dân tộc, tôn giáo tiếp tục đổi mới, tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh. Tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc trong việc vận động tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Bên cạnh đó, UBMTTQ Việt Nam các cấp phối hợp cùng các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên, Nhân dân về các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của Nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính đặc biệt quan tâm. Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ; triển khai sử dụng Hệ thống phòng họp không giấy; sử dụng hiệu quả Cổng dịch vụ công trực tuyến, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4...

Về kinh tế, tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng hàng hóa nông sản có bước chuyển tích cực, nhất là phát triển thương hiệu nông sản và nâng cao hoạt động loại hình hợp tác xã. Tiếp tục đầu tư, vận động xã hội hóa xây dựng các tuyến đường, cầu giao thông nông thôn. Công tác giảm nghèo được thực hiện đúng theo lộ trình và bền vững.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định, tội phạm, tệ nạn xã hội được triệt phá kịp thời, vấn đề an ninh dân tộc, tôn giáo được quản lý chặt chẽ. Công tác phòng, chống tham nhũng được thực hiện tốt; lĩnh vực tư pháp tiếp tục được cải cách theo đúng kế hoạch. Lĩnh vực giáo dục tiếp tục quan tâm, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia được nâng lên, chất lượng học sinh lên lớp, tốt nghiệp các cấp với tỷ lệ khá cao; triển khai và thực hiện đồng bộ các chính sách giảm nghèo, từ đó tỷ lệ giảm nghèo đạt và vượt kế hoạch.

Hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông ngày càng đi vào chiều sâu, phục vụ tốt đời sống văn hóa cho Nhân dân. Quan tâm đầu tư và định hướng phát triển lĩnh vực nông nghiệp gắn với khai thác giá trị văn hóa của các làng nghề. Chủ động thiết lập các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng các cấp đảm bảo đủ về số, mạnh về chất...

Trên cơ sở tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, huyện Vị Thủy tập trung những giải pháp nào để đạt mục tiêu đề ra trong năm 2023, thưa ông ?

- Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; nhất là nghị quyết, chương trình, kế hoạch, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm chắc lịch sử chính trị và chính trị hiện nay. Tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; phát huy vai trò của Nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...

Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025. Tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với mô hình tăng trưởng và phát triển kinh tế tập thể, kinh tế nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiệu quả, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi chủ lực nhằm gia tăng giá trị; đầu tư xây dựng hạ tầng phát triển nông nghiệp theo hướng đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, sản xuất sạch, an toàn và canh tác thông minh gắn với nghị quyết chuyên đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản hàng hóa gắn phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, nhất là lĩnh vực nuôi trồng thủy sản kết hợp với du lịch sinh thái. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, phát triển thương hiệu sản phẩm nông nghiệp. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn kiểu mẫu...

Tập trung kêu gọi đầu tư phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, hạ tầng đô thị, hạ tầng công nghiệp, các chợ để đẩy nhanh phát triển hạ tầng đô thị, chỉnh trang các chợ trên địa bàn. Đẩy mạnh các hoạt động kêu gọi thu hút các thành phần kinh tế, tạo nguồn đầu tư phát triển thương mại - dịch vụ. Xây dựng lộ trình phát triển du lịch phù hợp, phát triển du lịch cộng đồng gắn với các ngành nghề truyền thống, du lịch lịch sử, sinh thái. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống lưới điện nông thôn, phấn đấu cuối năm tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 99,86% trên tổng số hộ dân...

Quản lý chặt chẽ tài nguyên đất, nước; chủ động kiểm soát ngăn ngừa ô nhiễm môi trường; nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn chỉnh các đê bao, các kè, cống, đập; triển khai thực hiện các giải pháp ứng phó phù hợp, lâu dài xâm nhập mặn gắn với phòng, chống hiệu quả ngập úng trong mùa mưa; tăng cường công tác quản lý, khai thác và sử dụng nước ngầm. Tiếp tục và đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình hành động về bảo vệ môi trường huyện Vị Thủy giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch thực hiện “Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn huyện Vị Thủy...

Xin cảm ơn ông đã dành cho buổi trò chuyện này !

SỸ QUÂN thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>