Họp Tổ biên tập Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV

02/07/2020 | 19:44 GMT+7

(HG) - Cuộc họp diễn ra vào chiều ngày 2-7, đã ghi nhận nhiều ý kiến thảo luận của các thành viên trong tổ xoay quanh nội dung báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là cơ sở để Tổ biên tập bổ sung hoàn chỉnh báo cáo trước khi trình Tiểu ban Văn kiện theo tiến độ đề ra.

Đại biểu phát biểu thảo luận tại cuộc họp.

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tính đến ngày 1-7, toàn tỉnh tổ chức được 809 cuộc lấy ý kiến đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, qua đó ghi nhận 6.189 lượt ý kiến. Nhìn chung, việc thảo luận, trao đổi, đóng góp ý kiến diễn ra với không khí sôi nổi; nội dung các ý kiến đóng góp rất phong phú, thẳng thắn, tâm huyết. Hầu hết ý kiến cho rằng dự thảo báo cáo chính trị đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, thể hiện được những vấn đề cốt lõi nhất về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.

Hiện công tác xin ý kiến đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV tiếp tục được triển khai thực hiện. Trong đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy đang xây dựng tài liệu tóm tắt những nội dung cơ bản của dự thảo văn kiện, sau khi hoàn chỉnh sẽ phát hành cho Mặt trận và các đoàn thể cấp phát trong các buổi sinh hoạt chi, tổ hội để tiếp tục lấy ý kiến đóng góp của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Ban Dân vận cũng sẽ phối hợp tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các giai tầng trong xã hội như: dân tộc, tôn giáo, trí thức...

Đối với Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang đã và đang thực hiện các chuyên trang, chuyên mục để thông tin kịp thời về kết quả tổ chức đại hội đảng bộ các cấp cũng như ghi nhận ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong tỉnh đối với dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Tin, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới