Thấy gì qua đại hội điểm

29/03/2020 | 13:32 GMT+7

Đại hội đảng viên Đảng bộ Sở Xây dựng lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025, đơn vị được Tỉnh ủy chọn làm điểm chỉ đạo vừa diễn ra thành công tốt đẹp. Ngoài những mặt tích cực thì cũng thẳng thắn nhìn nhận một số thiếu sót nhất định cần rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức.

Quang cảnh đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát triển”, tại đại hội, các đại biểu chính thức đã tập trung thảo luận và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng. Đó là báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ IV và kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2015-2020; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Những kết quả nổi bật

Đồng ý với báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở nhiệm kỳ qua, bà Mã Thị Tươi, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nói đại hội đã đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được cũng như hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân trong quá trình lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ IV. Qua đó, xác định những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, sát hợp với tình hình thực tế của đơn vị cho giai đoạn mới.

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt, hạ quyết tâm.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2015-2020, tuy còn không ít khó khăn, thách thức nhưng với quyết tâm cao, Đảng bộ đã khắc phục, vượt qua thách thức, đoàn kết phấn đấu, đã thể hiện vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Nổi bật là công tác phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật, quản lý đầu tư xây dựng, kể cả quản lý chất lượng công trình xây dựng ngày càng chặt chẽ, đồng bộ.

Đơn vị còn tham mưu thực hiện hoàn thành các nghị quyết, chương trình của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về Đề án đề nghị công nhận thị xã Long Mỹ đạt tiêu chí đô thị loại 3, thành phố Vị Thanh mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại 2 và thành lập thành phố Ngã Bảy thuộc tỉnh. Các chương trình về nhà ở của Chính phủ cũng được tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, tình hình quản lý trật tự xây dựng đô thị - nông thôn được kiểm soát theo chiều hướng tích cực.

Góp phần phát huy kết quả nổi bật thời gian qua, tại đại hội này, bà Mã Thị Tươi đề nghị các đại biểu chính thức phải xuất phát từ yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ Sở trong nhiệm kỳ tới. Từ đó, quán triệt về tiêu chuẩn, yêu cầu cơ cấu và sáng suốt lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu về năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức để bầu đúng, đủ vào Ban chấp hành khóa mới, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đề ra.

Trên tinh thần đó cũng như căn cứ theo quy định của Điều lệ Đảng, quy chế bầu cử trong Đảng, Đại hội đảng viên Đảng bộ Sở, đã dân chủ lựa chọn bầu Ban Chấp hành; Ban Thường vụ và Đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên với tỷ lệ phiếu bầu hầu hết đạt từ 90% trở lên và đảm bảo với đề án nhân sự đề ra. Đặc biệt, tại phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành khóa mới đã bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Vinh dự vì được tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2020-2025, ông Nguyễn Huỳnh Đức cho rằng thành công của đại hội thể hiện rõ trí tuệ, dân chủ, đổi mới; sự đoàn kết và tinh thần trách nhiệm của tất cả đại biểu là đảng viên của Đảng bộ Sở được triệu tập về dự đại hội. Đó cũng là kết quả từ sự chuẩn bị tích cực, chu đáo của Ban Chấp hành Đảng bộ, các tiểu ban phục vụ đại hội kể cả sự đóng góp của các chi bộ trực thuộc đảng ủy và toàn thể cán bộ, đảng viên.

Cần rút kinh nghiệm gì ?

Ngoài xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025, đại hội còn thống nhất thông qua chương trình hành động của Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, Đảng bộ này xác định đổi mới, nâng cao sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là phát huy vai trò, trách nhiệm của các đồng chí ủy viên ban chấp hành, người đứng đầu đảng ủy, đảng viên, công chức, viên chức để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Theo ghi nhận kết quả sau đại hội, công tác phối hợp giữa Tổ giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Đảng ủy Sở Xây dựng đạt yêu cầu; khâu trang trí, chương trình đại hội trù bị lẫn chính thức thực hiện đảm bảo theo hướng dẫn; nội dung thảo luận trong đại hội chính thức có sự chuẩn bị chu đáo, khá sôi nổi; công tác chuẩn bị nhân sự, bầu cử nề nếp, trật tự, đúng quy định; hậu cần, phục vụ chu đáo…

Trực tiếp tham dự đại hội với tư cách là đại biểu khách mời của cơ quan Trung ương phụ trách địa bàn tỉnh, ông Trần Duy Hưng, Hàm Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Văn phòng Trung ương Đảng, đánh giá thành công lớn của đại hội là bầu ban chấp hành, ban thường vụ, đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên, các chức danh bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra đúng theo yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng với số phiếu tập trung cao.

Ông Trần Duy Hưng cũng đánh giá cao công tác chuẩn bị văn kiện đại hội đầy đủ, từ báo cáo chính trị, kiểm điểm ban chấp hành khóa cũ đến nghị quyết và chương trình hành động nhiệm kỳ mới. Đáng nói là cơ bản các nội dung giữa kiểm điểm với báo cáo chính trị và giữa nghị quyết với chương trình hành động không bị trùng lặp; đồng thời, nội dung đề cập đúng nhiệm vụ, chức năng, yêu cầu của một đơn vị chuyên ngành xây dựng.

Ông Trần Duy Hưng cũng thẳng thắn chỉ ra rằng Hậu Giang là tỉnh có tốc độ đô thị hóa nhanh, là tỉnh có thế mạnh nông nghiệp nhưng hiện có đến 2 thành phố và 1 thị xã, 6 thị trấn. Như vậy, nhiệm vụ quản lý chuyên ngành của Sở Xây dựng là rất lớn, đòi hỏi cao. Tuy nhiên, qua theo dõi nội dung báo cáo chính trị chưa thấy thể hiện rõ vai trò lãnh, chỉ đạo của đảng ủy đối với đội ngũ thanh tra và công tác thanh tra, quản lý xây dựng theo quy hoạch.

Mặt khác, Chương trình hành động nhiệm kỳ mới tuy có xây dựng nhưng nhiều nội dung, đặc biệt là nội dung ở mục nhiệm vụ, giải pháp tương tự như báo cáo, chưa được chia thành những đầu công việc cụ thể nên cần xem xét điều chỉnh cho phù hợp. Riêng nội dung thảo luận và ý kiến phát biểu tại đại hội lại chưa bao quát hết và làm sâu thêm chức năng, nhiệm vụ của một cơ quan chuyên ngành trước bối cảnh, điều kiện tỉnh nhà đang có tốc độ đô thị hóa cao.

Ông Hưng cũng lưu ý ngoài việc điều hành biểu quyết Ban Kiểm phiếu thì Đoàn Chủ tịch phải xin ý kiến đại hội cho ban này được làm nhiệm vụ ở tất cả các đợt bầu cử. Nhất là Đoàn Chủ tịch phải lãnh hội việc trước khi bầu chức danh bí thư là do đại hội giới thiệu. Nghĩa là phải để đại biểu chính thức tự do giới thiệu các đồng chí đã trúng cử trong ban chấp hành, chứ không phải Đoàn Chủ tịch đưa ra sẵn tên một đồng chí rồi lấy phiếu tín nhiệm chức danh bí thư.

“Thực tế là qua các đại hội mà chúng tôi dự thì trước khi bầu chức danh bí thư cấp ủy đều do đại biểu chính thức tự giới thiệu, tự điền tên đồng chí trúng cử trong ban chấp hành mà họ thấy tín nhiệm. Điều này vừa để đo mức độ tín nhiệm của đại hội, vừa giúp cho các đồng chí được chúng ta dự kiến bầu thấy rằng bản thân mình còn mặt mạnh, mặt yếu, mức độ tín nhiệm ra sao để cố gắng thực hiện tốt hơn trong nhiệm kỳ mới”, ông Hưng phân tích thêm.

Thống nhất cao với các ý kiến góp ý trên, ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đề nghị Tổ giúp việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiêm túc rút kinh nghiệm để tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời cho Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trong công tác chuẩn bị, tổ chức tốt đại hội ở các đảng bộ cơ sở trực thuộc còn lại, trong đó có việc giới thiệu và bầu chức danh bí thư cấp ủy theo quy định hiện hành.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng lưu ý: Đảng ủy Khối tiếp tục quan tâm lãnh, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc còn lại rà soát, bổ sung văn kiện đại hội nhiệm kỳ mới cho chặt, nhất là về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động và nội dung tham luận, thảo luận tại đại hội phải sát hợp với chức năng, vai trò của từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, kịp thời theo dõi, hỗ trợ tổ chức tốt đại hội, đảm bảo đúng kế hoạch và tinh thần hướng dẫn của trên…

 

Theo Tổ giúp việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tính đến ngày 25-3, toàn tỉnh đã tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 được 208/506 tổ chức cơ sở đảng (gồm 60 đảng bộ, 148 chi bộ cơ sở), chiếm tỷ lệ gần 41%; trong đó có 12/17 đơn vị xã, phường, thị trấn thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy.

 

Bài, ảnh: NGUYỄN NGUYỄN

Viết bình luận mới