HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
100,464,666 lượt truy cập

Huyện Long Mỹ: Trên 1.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên được bồi dưỡng chính trị hè

14/08/2019 | 08:32 GMT+7

(HG) - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Long Mỹ vừa phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho hơn 1.000 cán bộ, giáo viên và nhân viên ngành giáo dục trên địa bàn huyện. Tại đây, các học viên được triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 12; tình hình quốc tế và trong nước, tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương trong 6 tháng đầu năm 2019… Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên trong tình hình mới, giúp nắm vững nội dung cơ bản, những quan điểm của Đảng, từ đó, vận dụng sáng tạo, phù hợp với công tác giảng dạy và tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.

MINH TIẾN

Viết bình luận mới