HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
117,389,069 lượt truy cập

Tài liệu giáo dục địa phương cấp THCS và THPT: Dự kiến dày 100 trang

10/09/2019 | 07:51 GMT+7

(HG) - Nội dung của tài liệu liên quan đến các vấn đề văn hóa, lịch sử truyền thống của tỉnh, như các lễ hôi truyền thống, các loại hình nghệ thuật truyền thống, truyền thống quê hương, về danh nhân văn hóa, di tích lịch sử, bảo tàng, lịch sử hình thành vùng đất Hậu Giang; các vấn đề về địa lý kinh tế, hướng nghiệp của Hậu Giang như địa lý tự nhiên, thị trường lao động, các ngành nghề, làng nghề truyền thống; các vấn đề chính trị - xã hội, môi trường như chính sách an sinh xã hội; bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học; ứng phó biến đổi khí hậu. Tài liệu dành cho học sinh khối lớp 6 đến lớp 12 dự kiến dày 100 trang/cuốn/lớp.

UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức biên soạn và triển khai nội dung giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông mới phải tuân thủ các quy định của pháp luật về tổ chức biên soạn và thẩm định tài liệu; đảm bảo về kiến thức, kỹ năng, thái độ cần đạt của nội dung giáo dục địa phương trong từng cấp học, lớp học phù hợp với lứa tuổi, trình độ, định hướng nghề nghiệp của học sinh, làm cơ sở đánh giá kết quả giáo dục học sinh… Đến tháng 1-2020, hoàn thành chương trình, nội dung tổng thể giáo dục địa phương của 3 cấp học. Còn việc hoàn thành nội dung tích hợp giáo dục địa phương có quy định thời gian cụ thể cho từng khối lớp. Trước tháng 5-2021, hoàn thành nội dung tích hợp giáo dục địa phương cho lớp 1…

H.N

Viết bình luận mới