HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
117,391,608 lượt truy cập

Thị xã Ngã Bảy: Mở 51 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ

02/12/2019 | 09:35 GMT+7

(HG) - Trong năm 2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Ngã Bảy đã phối với các đơn vị có liên quan mở được 51 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho 2.753 cán bộ, đảng viên, đạt 121,4% so với kế hoạch. Trong đó, có 2 lớp sơ cấp lý luận chính trị, 2 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và 2 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng, còn lại là các lớp bồi dưỡng và tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn thị xã.

Hàng năm, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Ngã Bảy đều xây dựng kế hoạch mở lớp tại trung tâm. Thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cũng như bồi dưỡng lý luận chính trị đã góp phần nâng cao trình độ, kiến thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ, nhất là đối với lực lượng cán bộ cơ sở.

CẨM TRÂN

Viết bình luận mới