HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
121,313,743 lượt truy cập

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

14/07/2020 | 05:57 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 13-7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 cho 80 cán bộ sĩ quan trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Trong 3 ngày (13, 14, 15 tháng 7), các học viên được nghiên cứu 9 chuyên đề về: Quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới, chính sách của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh; các trạng thái quốc phòng, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; những vấn đề cơ bản về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện; quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo Việt Nam; xây dựng, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

Qua đó, nhằm tiếp tục bồi dưỡng cho cán bộ sĩ quan trong lực lượng vũ trang tỉnh những quan điểm của Đảng, Nhà nước về đường lối quốc phòng - an ninh; đồng thời nâng cao vai trò tham mưu đối với cấp ủy, địa phương trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương ở cơ sở ngày càng vững chắc.

 VĂN NGUYỄN

Viết bình luận mới