HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
100,345,775 lượt truy cập

Sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân

22/08/2019 | 09:40 GMT+7

(HG) - Ngày 21-8, thị xã Long Mỹ tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009-2019.

Ông Nguyễn Văn Lẫy (giữa), Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp, trao giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Ảnh: VĂN MINH

Trong giai đoạn 2009-2019, Thị ủy và UBND thị xã Long Mỹ đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với công tác phát triển kinh tế - xã hội. Hàng năm, luôn chú trọng tuyên truyền, triển khai các luật, pháp lệnh về lĩnh vực quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân, như: Luật Dân quân tự vệ, Luật Quốc phòng, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Pháp lệnh Dự bị động viên... Thị xã đã xây dựng xong kế hoạch huy động lực lượng và phương tiện đảm bảo sẵn sàng động viên cho thời chiến. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả các biện pháp ngăn ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước và quân đội cho các đối tượng; công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội. Qua đó, địa phương đã xây dựng 7 căn nhà tình đồng đội và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây tặng 5 căn nhà tình đồng đội, với tổng trị giá trên 560 triệu đồng. Nhờ vậy, công tác quốc phòng, an ninh ở địa phương luôn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ngày một nâng cao.

- Theo báo cáo tại Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân của huyện Phụng Hiệp, trong giai đoạn 2009-2019, huyện đã cử cán bộ tham gia và tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho trên 2.500 cán bộ thuộc đối tượng 2, 3, 4 và 5. Kinh tế của huyện được phát triển kết hợp với quốc phòng; xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, lực lượng, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Lực lượng vũ trang huyện được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, đặc biệt là huyện đã tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện, được tỉnh đánh giá cao và các cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, thị trấn. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo đúng quy định và sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm túc trong tổ chức huấn luyện cho trên 25.800 lực lượng dân quân tự vệ, đạt và vượt chỉ tiêu trên giao giao. Huyện luôn hoàn thành nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm. Trong 10 năm qua, huyện đã tuyển đưa hơn 2.000 thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc cho các đơn vị nhận quân, đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Dịp này, UBND huyện Phụng Hiệp đã tặng giấy khen cho 6 tập thể và 30 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

NGỌC DIỄM - VĂN MINH

Viết bình luận mới