Thành phố Ngã Bảy: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4

08/07/2020 | 07:48 GMT+7

(HG) - Ngày 7-7, Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh thành phố Ngã Bảy đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4 cho 65 học viên là đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Thành ủy Ngã Bảy.

Thời gian lớp học từ ngày 7 đến ngày 10-7, các học viên được triển khai 7 chuyên đề về đường lối, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng - an ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp lệnh Dự bị động viên. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các học viên nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách,  pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động đối ngoại gắn với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, từng bước nâng cao nhận thức, năng lực về tư tưởng chính trị để vận dụng có hiệu quả, đáp ứng được nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

QUỐC KHÁNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>