Cấp mới 279 mã số thuế

13/07/2020 | 08:54 GMT+7

(HG) - Trong 6 tháng đầu năm, Cục Thuế tỉnh giám sát chặt chẽ công tác quản lý kê khai, đã cấp mới 279 mã số thuế cho doanh nghiệp, đồng thời đóng 201 mã số thuế. Đến nay, ngành thuế đang quản lý 3.671 mã số thuế, trong đó loại hình doanh nghiệp là 2.441, số còn lại là loại hình khác. Tính đến nay, có 98,41% người nộp thuế thực hiện kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử, trong đó tỷ lệ nộp tờ khai nộp đúng hạn đạt 98,61%. Bên cạnh đó, Cục Thuế đã tiếp nhận và giải quyết bằng phương thức điện tử cho 37 hồ sơ, với số tiền đã hoàn thuế 417 tỉ đồng và số tiền không được hoàn là 1,23 tỉ đồng.

Trong 6 tháng cuối năm, Cục Thuế tỉnh tiếp tục phối hợp với cơ quan liên quan rà soát, chuẩn hóa dữ liệu về đăng ký thuế, thường xuyên đôn đốc và hỗ trợ người nộp thuế thực hiện kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử và hoàn thuế giá trị gia tăng theo phương thức điện tử, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu do Tổng Cục Thuế giao. Đồng thời phối hợp với tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các hồ sơ hoàn thuế theo quy định.

T.XOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>