Ngân hàng chính sách xã hội Hậu Giang: Tổng dư nợ đạt trên 3.767 tỉ đồng

16/10/2023 | 07:06 GMT+7

(HG) - Theo Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh Hậu Giang, từ đầu năm đến nay chi nhánh thực hiện doanh số cho vay đạt trên 670 tỉ đồng, với hơn 19.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Theo đó, doanh số thu nợ từ đầu năm đến nay đạt trên 356 tỉ  đồng, chiếm 53% doanh số cho vay.

Dư nợ ủy thác qua 4 tổ chức chính trị - xã hội chiếm 97,7% tổng dư nợ cho vay của chi nhánh.

Tính đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt trên 3.767 tỉ đồng, tăng trên 313 tỉ đồng, với trên 98.000 hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ. Cùng với việc tăng trưởng tín dụng, chất lượng tín dụng chính sách xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, liên tục đối với việc củng cố, chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trong toàn chi nhánh. Chủ động phối hợp cùng các tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền địa phương các cấp thực hiện quyết liệt những giải pháp củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng đối với những đơn vị có nợ quá hạn cao, tạo sự chuyển biến về cách nghĩ, cách làm của các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, tác động đến ý thức của người dân thực hiện tốt việc vay và trả nợ vay. Đồng thời tạo sự đồng thuận và quyết tâm của các ngành, các cấp góp phần từng bước nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Đến cuối tháng 9, nợ quá hạn và nợ khoanh của chi nhánh trên 31 tỉ đồng, chiếm tỷ lệ 0,84%/tổng dư nợ. Kết quả đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng chính sách của chi nhánh 9 tháng bình quân đạt 95,43 điểm xếp loại tốt, có 8/8 đơn vị huyện, thị xã, thành phố xếp loại tốt. Chất lượng hoạt động tín dụng chính sách cấp xã có 75/75 đơn vị xếp loại tốt.

Hiện nay, NHCSXH chi nhánh Hậu Giang tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về tín dụng chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, đặc biệt đối với những chính sách tín dụng mới như cho vay theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Bên cạnh đó, thường xuyên báo cáo với cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội đồng nhân dân, Đoàn Đại biểu Quốc hội về công tác tín dụng chính sách trên địa bàn.

Tin, ảnh: T.XOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích