HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
120,786,023 lượt truy cập

Những điều cần lưu ý đối với doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu

31/07/2020 | 09:38 GMT+7

(HG) - Theo Cục Thuế tỉnh, để được hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, doanh nghiệp chú ý các nội dung như: Có số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ hoạt động xuất khẩu từ 300 triệu đồng trở lên và không vượt quá 10% doanh thu xuất khẩu. Nếu doanh nghiệp không tách riêng được thuế GTGT đầu vào phục vụ hoạt động xuất khẩu thì thuế GTGT đầu vào phục vụ hoạt động xuất khẩu được phân bổ theo tỷ lệ doanh thu xuất khẩu trên tổng doanh thu (ngoại trừ doanh thu của hàng hóa dịch vụ bán ra không chịu thuế). Số tài khoản ngân hàng trên giấy đề nghị hoàn đã được đăng ký trong hệ thống thông tin của doanh nghiệp. Doanh nghiệp không còn nợ thuế, nợ hải quan và đối với chi nhánh hoặc công ty chủ quản của doanh nghiệp muốn hoàn thuế không có nợ từ 90 ngày trở lên tại tất cả các cơ quan thuế và hải quan.

Trước khi gửi đề nghị hoàn thuế, doanh nghiệp phải khai số thuế GTGT muốn hoàn tại chỉ tiêu [42] trên tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT của kỳ kê khai đề nghị hoàn. Sau khi kiểm tra đủ điều kiện hoàn thuế, doanh nghiệp thực hiện gửi giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Người nộp thuế thực hiện gửi giấy đề nghị hoàn theo phương thức điện tử trên hệ thống thuế điện tử (https://thuedientu.gdt.gov.vn).

Người nộp thuế có thể tham khảo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2020/TT-BTC ngày 12/8/2016, Công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015, Điều 2 Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính, Công văn 2035/TCT-KK ngày 13/5/2016.

LAN PHƯƠNG

Viết bình luận mới