HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
123,940,901 lượt truy cập

Quyết liệt thu nợ thuế

29/09/2017 | 07:56 GMT+7

Siết chặt công tác thu nợ thuế, tăng cường kiểm tra chống thất thu thuế, tập trung công tác thu là những nhiệm vụ trọng tâm mà các chi cục thuế phải thực hiện từ nay đến cuối năm.

Chi cục Thuế thành phố Vị Thanh đang tăng cường thu nợ thuế hộ cá thể.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Thuế Hậu Giang, cho biết: Tính đến nay, tổng nguồn thu một số địa phương đã đạt theo tiến độ đề ra. Tuy nhiên, vấn đề còn khó là một số địa bàn hiện nay nguồn thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh nợ thuế còn tồn đọng nhiều, do đó các đơn vị phải quyết liệt vào công tác thu nợ thuế.

Mặc dù tổng nguồn thu của Chi cục Thuế thị xã Ngã Bảy đạt trên 71% so với dự toán, có được 2 nguồn thu vượt dự toán năm là nguồn thu tiền sử dụng đất và phí - lệ phí, nhưng nguồn thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đến nay chỉ mới đạt 50% dự toán giao. Ông Trần Văn Sử, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế thị xã Ngã Bảy, cho biết: Nguồn thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh năm nay thu khó, do số doanh nghiệp kê khai không phát sinh số thuế. Theo đó, một số doanh nghiệp làm công trình nhà nước chưa được giải ngân vốn và còn được ghi nợ phần thuế nên chi cục hụt khoản thu này. Bên cạnh đó, đoàn chống thất thu thuế đã tăng cường tuyên truyền, vận động người nộp thuế nhưng nợ tồn đọng vẫn còn nhiều do người nộp thuế chậm thực hiện nghĩa vụ thuế. Trước tình hình còn khó khăn, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Cục Thuế tỉnh cũng như của UBND thị xã Ngã Bảy, Chi cục Thuế thị xã đã tập trung vào công tác thu nợ và kiểm tra doanh nghiệp để tăng nguồn thu.

So với các huyện, thị xã trên địa bàn thì tổng nguồn thu thuế của thành phố Vị Thanh đang đứng tốp đầu. Điểm thuận lợi là thành phố Vị Thanh là trung tâm của tỉnh nên có lợi thế về kinh doanh, mua bán nên số lượng doanh nghiệp và hộ kinh doanh nhiều hơn các đơn vị khác. Nhưng việc chậm nộp của người nộp thuế cũng làm ảnh hưởng đến nguồn thu thuế công thương nghiệp. Bà Lê Thị Thu Lam, Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Vị Thanh, cho biết: Tổng nguồn thu đạt trên 83% dự toán giao, nếu loại trừ tiền sử dụng đất thì tổng nguồn thu đạt trên 60% dự toán. Trong đó, nguồn thu tiền sử dụng đất vượt cao so dự toán gấp 8 lần, các nguồn thu còn lại đạt từ 37-62%. Băn khoăn lớn nhất hiện nay của thành phố là nguồn thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh, nếu nguồn thu này không đạt và còn loại trừ nguồn thu tiền sử dụng đất thì khả năng tổng nguồn thu năm nay khó hoàn thành dự toán. Trong khi đó, nợ thuế nguồn thu thuế công thương nghiệp nếu thu được hết thì mới có khả năng nâng tổng nguồn thu. So với tháng rồi, nợ thuế đã giảm trên 1 tỉ đồng, nhưng đến nay tổng nợ thuế có khả năng thu còn trên 6 tỉ đồng. Do đó, hiện nay chi cục đã chỉ đạo các đội thuế liên xã, phường tăng tốc thu nợ thuế đối với hộ cá thể.

Dù nợ thuế dưới mức quy định còn khoảng 1 tỉ đồng, nhưng năm nay nguồn thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh ở huyện Phụng Hiệp giảm nhiều so với năm trước, từ đó làm ảnh hưởng đến tổng nguồn thu. Ông Đỗ Hoàng Nhàn, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Phụng Hiệp, cho biết: Đến nay, nguồn thu thuế công thương nghiệp đạt trên 57%. Năm rồi nhờ thu thuế thầu xây dựng vãng lai nhiều nên nguồn thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt khá cao. Trong khi đó, năm nay các công trình xây dựng giảm và lại không có dự án lớn. Còn thu thuế của doanh nghiệp cũng rất ít do năm nay doanh nghiệp phát sinh ít. Để tăng tổng nguồn thu và cố gắng đạt tổng nguồn theo dự toán, chi cục đang tăng cường vào công tác thu nợ thuế, đặc biệt là kiểm tra tại địa bàn doanh nghiệp để thu kịp thời.

Còn Chi cục Thuế huyện Châu Thành thì quyết tâm bằng mọi giải pháp để đưa tổng nguồn thu phải vượt 2%. Ông Nguyễn Văn Hết, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Châu Thành, cho biết:  Đến nay, có 2 nguồn thu đạt là tiền sử dụng đất và phí - lệ phí, các nguồn thu còn lại thì chưa đạt tiến độ dự toán giao. Trong đó, nợ có khả năng thu còn khoảng 2 tỉ đồng. Do đó, để tổng nguồn thu nâng lên và hoàn thành dự toán giao, trong tháng 10 chi cục tập trung quyết liệt khai thác nguồn thu vãng lai với số thu thêm khoản 1,5 tỉ đồng và đến cuối quý III phải thu nợ thuế giảm dưới mức 5% theo quy định.

Bài, ảnh: T.XOÀN

Viết bình luận mới