Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính

30/06/2020 | 06:43 GMT+7

Theo kết quả mà UBND tỉnh công bố, Cục Thuế tỉnh đạt 93,14 điểm, nằm trong 6/26 đơn vị có tổng số điểm trên 90, dẫn đầu trong khối các ngành dọc thuộc UBND tỉnh về chỉ số cải cách hành chính năm 2019.

Đối thoại với doanh nghiệp đã giúp ngành thuế nắm bắt những vướng mắc kịp thời, qua đó CCHC thuế ngày càng tốt hơn.

Nhận xét về công tác quản lý và cải cách hành chính (CCHC) thuế, hầu hết các doanh nghiệp cho biết, thời gian qua ngành thuế đã có nhiều cải tiến trong thủ tục hành chính, nhằm đơn giải hóa các thủ tục thuế từ thủ công sang điện tử. Từ đó góp phần giúp cho doanh nghiệp, người nộp thuế giảm thời gian, thủ tục.

Đại diện kế toán Mobifone Hậu Giang cho biết thời gian qua ngành thuế luôn đồng hành cùng với doanh nghiệp, khi có vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính hay chính sách thuế thì ngành thuế đều giải đáp, hướng dẫn tận tình, từ đó doanh nghiệp nắm bắt và được giải quyết kịp thời. Đặc biệt, hàng năm thông qua hội nghị đối thoại thuế, là nơi tạo cho các doanh nghiệp gặp gỡ trao đổi thông tin với nhau, cùng với ngành thuế giải quyết những vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 3906/KH-UBND ngày 07/11/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang về nâng cao chất lượng các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI và PCI tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2018-2021 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh Hậu Giang về Cải cách hành chính tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016-2020, Cục Thuế Hậu Giang đã kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế để triển khai kịp thời, đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của tỉnh và ngành về CCHC và hiện đại hóa ngành thuế, góp phần giảm thiểu thời gian, chi phí và tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, Cục Thuế tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính thuế và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) năm 2019. Thực hiện nghiêm việc rà soát, chuẩn hóa TTHC theo quy định. Chủ động nghiên cứu, rà soát, tổng hợp và kiến nghị điều chỉnh, cắt giảm các TTHC thuế không phù hợp. Niêm yết công khai các chính sách thuế mới, TTHC và quy trình nghiệp vụ thuế đầy đủ tại cơ quan thuế và đăng tải kịp thời trên trang thông tin điện tử Cục Thuế để người nộp thuế (NNT) biết và giám sát việc thực thi pháp luật về thuế của công chức thuế.

Trong năm 2019, ngành thuế tỉnh đã đăng tải công khai kịp thời Quyết định số 625/QĐ-BTC ngày 10/4/2019 và Quyết định số 391/QĐ-BTC ngày 20/3/2019 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung các TTHC thuế. Triển khai thực hiện Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, không để xảy ra tình trạng NNT phải đi lại nhiều lần.

Bên cạnh đó, bộ phận một cửa tại cơ quan thuế các cấp đã tiếp nhận, xử lý và trả kết quả kịp thời, đúng thời gian 21.908 hồ sơ bằng phương thức trực tuyến theo hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tiếp nhận và giải quyết 259 hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai và tài sản gắn liền với đất của NNT kịp thời theo quy định. Đồng thời, cải cách tổ chức bộ máy hành chính thuế, triển khai hợp nhất 8 chi cục thuế huyện, thị xã, thành phố thành 4 chi cục thuế khu vực, đảm bảo tinh gọn bộ máy, đáp ứng yêu cầu cải cách bộ máy hành chính thuế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý thuế. Việc sắp xếp, bố trí công chức sau khi hợp nhất được thực hiện theo đúng quy định của Bộ Tài chính và hướng dẫn của Tổng cục Thuế, đảm bảo bộ máy hoạt động ổn định.

Để góp phần nâng cao công tác cải cách hành chính thuế, Cục Thuế tỉnh luôn quan tâm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức. Hàng tháng, quý có đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của công chức làm cơ sở sắp xếp, kiện toàn bộ máy phù hợp với cơ cấu đội ngũ công chức theo vị trí việc làm, ngạch, chức danh nghề nghiệp và đúng theo quy định của ngành. Thường xuyên rà soát, cử công chức tham gia các lớp đào tạo chuyên môn, trình độ lý luận chính trị và bồi dưỡng ngạch công chức theo tiêu chuẩn của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế để quy hoạch và bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp, đảm bảo đầy đủ nguồn và mang tính kế thừa, kịp thời bổ sung vào các vị trí lãnh đạo khi cần thiết.

Mặc dù đã có nhiều CCHC thuế, tuy nhiên các doanh nghiệp cũng cho rằng ngành thuế cần quan tâm đơn giản hóa hơn nữa. Bà Phan Kim Thi, Cố vấn tài chính Công ty TNHH Lạc Tỷ II, cho rằng hiện nay các báo cáo đều thực hiện nộp điện tử, nhưng báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân mẫu CTT25/AC phải nộp hàng quý, hiện tại vẫn còn nộp theo hình thức giấy. Phần kế tiếp nữa là do công ty một tháng phát sinh lượng công nhân từ 1.000 lao động, khi xin cấp mã số thuế thì phải nhập bằng tay nên rất dễ bị sai sót. Cho nên công ty kiến nghị ngành thuế nên xem xét phần này, có chức năng tải từ file excel lên để giúp cho doanh nghiệp thực hiện nhanh và tránh bị sai.

Để tiếp tục giữ vị trí đầu bảng trong năm 2020, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Thuế Hậu Giang, cho biết: Đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải thiện hơn nữa các chỉ số thành phần, nhất là những chỉ số đạt thấp. Quyết liệt hơn trong xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, chương trình hành động của Bộ Tài chính, ngành thuế và UBND tỉnh. Tổ chức hội nghị đánh giá thực trạng CCHC ngành thuế. Ban hành văn bản chỉ đạo các chi cục thuế khu vực thực hiện CCHC gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Bên cạnh các giải pháp thực hiện, Cục Thuế thường xuyên rà soát các ứng dụng hỗ trợ NNT để thông báo kịp thời cho NNT kê khai, nộp thuế và thực hiện các TTHC về thuế được thuận tiện nhất, góp phần phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý thuế, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện các TTHC về thuế bằng phương thức điện tử.

Hiện tại, toàn tỉnh có gần 100% NNT thực hiện kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử (trừ các trường hợp mới phát sinh chưa thực hiện thủ tục kịp thời). Trong đó, chứng từ nộp tiền đạt 97,91% và số tiền nộp bằng phương thức điện tử đạt 97,86%, đã cung cấp đến NNT 9 TTHC mức độ 3 và 132 TTHC đạt mức độ 4 để biết, áp dụng.

 

Bài, ảnh: T.XOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>