HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
123,944,909 lượt truy cập

Tổng thu thuế đạt trên 62% dự toán

31/08/2017 | 10:20 GMT+7

(HG) - Tính đến nay, tổng thu thuế trên địa bàn tỉnh hơn 1.742 tỉ đồng, đạt trên 62% dự toán Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao. Trong đó, có 2 nguồn thu đạt và vượt dự toán là nguồn thu tiền sử dụng đất vượt 52%, tiền thuê đất vượt 65% và nguồn thu phí - lệ phí gần hoàn thành dự toán, đạt trên 96%. Hiện tại còn 6 nguồn thu đạt dưới 50% dự toán, chủ yếu là các nguồn thu từ doanh nghiệp, kinh tế ngoài quốc doanh và lệ phí trước bạ.

Đối với các địa phương, hiện 4/8 đơn vị có tổng nguồn đạt từ 72-78% đó là thành phố Vị Thanh, huyện Châu Thành A, huyện Long Mỹ và thị xã Long Mỹ; các đơn vị còn lại tổng nguồn thu đạt từ 61-66%. Để hoàn thành dự toán giao, Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chi cục trực thuộc những tháng còn lại phải tăng cường công tác thu, khai thác nguồn thu mới bù đắp những nguồn thu hụt. Bên cạnh đó, chống thất thu thông qua thanh tra, kiểm tra, thu nợ, khai mang...

LAN PHƯƠNG

Viết bình luận mới