Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nhà nước

21/11/2023 | 08:15 GMT+7

(HG) - UBND tỉnh Hậu Giang vừa yêu cầu Cục Thuế tỉnh chủ động rà soát, triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Theo dõi tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế. Xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả. Kiểm soát chặt chẽ và chủ động xử lý, ngăn chặn không để phát sinh tiền thuế nợ mới, áp dụng đầy đủ, kịp thời các biện pháp đôn đốc nợ thuế và cưỡng chế nợ đối với các khoản nợ đến hạn nộp mà người nộp thuế chây ỳ nợ thuế theo quy định.

Đẩy mạnh thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế chống thất thu ngân sách nhà nước. Triển khai quyết liệt các giải pháp chống gian lận trong việc mua bán hóa đơn bất hợp pháp theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế. Phối hợp tốt với Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước tại các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, vận động người nộp thuế thực hiện tốt pháp luật thuế, đặc biệt là trong công tác kê khai giá chuyển nhượng bất động sản, đảm bảo đúng với giá thực tế và chống thất thu trong hoạt động thương mại điện tử...

H.T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>