HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
110,282,766 lượt truy cập

Truy thu, xử lý trên 42 tỉ đồng tiền thuế

11/01/2019 | 09:06 GMT+7

(HG) - Qua công tác kiểm tra, thanh tra thuế, trong năm 2018, Cục Thuế Hậu Giang đã phát hiện truy thu và xử lý trên 42 tỉ đồng. Trong đó, qua công tác thanh tra thuế tại 30 doanh nghiệp đã phát hiện truy thu và xử lý trên 21,5 tỉ đồng. Qua kiểm tra chấp hành chính sách, pháp luật về thuế ở 55 doanh nghiệp đã phát hiện truy thu xử lý trên 17,5 tỉ đồng. Riêng truy thu thuế và xử phạt là 6 tỉ đồng, đến nay các đơn vị đã thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước trên 5 tỉ đồng, đạt 81% tổng số thuế truy thu xử phạt. Qua kiểm tra sau hoàn thuế đã truy hoàn và xử phạt trên 3,4 tỉ đồng và thực hiện kiểm tra tại cơ quan thuế, trụ sở người nộp thuế xử lý trên 7 triệu đồng.

Trong năm 2019, Cục Thuế Hậu Giang phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra nội bộ do Tổng cục Thuế giao; kiểm tra 100% hồ sơ sau hoàn thuế đối với doanh nghiệp có rủi ro về thuế và đôn đốc thu nộp tiền thuế, tiền phạt thanh tra, kiểm tra vào ngân sách đạt từ 80% trở lên.

T.XOÀN

Viết bình luận mới