HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
114,861,216 lượt truy cập

Sưu tầm trang phục truyền thống điển hình của dân tộc Khmer và Hoa

07/08/2019 | 07:55 GMT+7

(HG) - Bên cạnh nội dung trên, trong kế hoạch bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, còn nhấn mạnh đến việc tuyên truyền, quảng bá phát huy di sản văn hóa phi vật thể trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam” 19-4 hàng năm, kết hợp với triển lãm chuyên đề hình ảnh và hiện vật văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Hậu Giang. Ngoài ra, còn tuyên truyền, khuyến khích, tạo điều kiện mặc trang phục truyền thống của các dân tộc tại các điểm Trường Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh… Đây là những công việc được thực hiện trong giai đoạn 2019-2025. Còn giai đoạn 2026-2030, có thêm những nội dung liên quan đến thực hiện phim tư liệu về bảo tồn trang phục truyền thống điển hình của dân tộc Khmer và Hoa trên địa bàn; khuyến khích 100% học sinh Trường Dân tộc nội trú trên địa bàn mặc trang phục truyền thống 1 ngày/tháng…

H.N

Viết bình luận mới