Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em

20/11/2020 | 10:15 GMT+7

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 (tháng hành động) diễn ra từ ngày 15-11 đến ngày 15-12, với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”. Trao đổi với phóng viên Báo Hậu Giang, ông Võ Phú Cường (ảnh), Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cho biết:

- Tháng hành động năm 2020 nhằm thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Đồng thời là điểm nhấn, tạo nên chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Tháng hành động là điểm nhấn, tạo nên chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Tháng hành động năm nay có những hoạt động trọng tâm nào, thưa ông ?

- Trong tháng hành động năm 2020 này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020. Trong tháng hành động năm nay sẽ tập trung tuyên truyền theo chủ đề “chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”, đồng thời gắn với tổng kết thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020. Từ việc tổng kết, đánh giá, xem xét mặt tích cực, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm. Qua đó, đề ra phương hướng cho thời gian tới, góp phần thực hiện tốt công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ.

Xin ông cho biết thực trạng về công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em trên địa bàn tỉnh ?

- Trong năm 2020, dù có những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cấp ủy, chính quyền luôn dành sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời đối với công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Điều đó, được thể hiện qua các hoạt động truyền thông, các buổi tuyên truyền, xây dựng và thực hiện các mô hình, hoạt động giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác bình đẳng giới cho người dân, cho cộng đồng…

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 1 trẻ em bị bạo lực, giảm 1 vụ so năm 2019. Qua đó cho thấy nhận thức của người dân, cộng đồng, gia đình đã được nâng lên. Để chung tay phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, các ngành, các cấp, tổ chức, đoàn thể đã có sự vào cuộc quyết liệt, xử lý nghiêm nhiều vụ việc, tạo bước răn đe đối với các hành vi bạo lực, xâm hại.

Để thực hiện tốt công tác bình đẳng giới, tiến tới chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em như chủ đề của tháng hành động, tỉnh sẽ thực hiện những công việc trọng tâm nào trong thời gian tới, thưa ông ?

- Chúng tôi tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cho người dân, gia đình, cộng đồng, kể cả trong nội bộ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên về công tác bình đẳng giới. Đồng thời, lồng ghép thực hiện các nhiệm vụ lao động việc làm, dạy nghề đối với phụ nữ. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, bởi khi chị em phụ nữ có việc làm, có thu nhập sẽ góp phần cho việc thực hiện bình đẳng giới tốt hơn. Cùng với đó, tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ phụ trách công tác bình đẳng giới, bởi thực tế thời gian qua cán bộ làm công tác này đa phần kiêm nhiệm, thường xuyên thay đổi do yêu cầu nhiệm vụ, nên công tác tham mưu chưa được đầy đủ, hiệu quả. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tập huấn cho đội ngũ này, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ông có lưu ý như thế nào đối với các địa phương để thực hiện tốt công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới ?

- Sau lễ phát động của tỉnh, các địa phương tiếp tục tổ chức lễ phát động. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bình đẳng giới và tập trung cho chủ đề của tháng hành động. Trong năm 2020, tuy số vụ bạo lực, xâm hại có giảm nhưng vẫn còn, do đó, cần tập trung cho công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức người dân. Đối với các địa phương khi phát hiện sự việc cần giáo dục, xử lý nghiêm, tạo tính răn đe đối với những đối tượng có hành vi nguy hại đối với phụ nữ và trẻ em. Tiếp tục xây dựng, củng cố, nâng chất các mô hình về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ ở các ngành, đoàn thể. Bên cạnh đó, lựa chọn và bố trí cán bộ làm công tác bình đẳng giới phù hợp, có tính ổn định lâu dài…

Xin cảm ơn ông !

BÍCH CHÂU thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>