Huyện Phụng Hiệp: Gần 159.000 người tham gia bảo hiểm y tế

15/09/2020 | 19:12 GMT+7

(HG) - Bảo hiểm xã hội huyện Phụng Hiệp vừa sơ kết công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2020.

Tính đến thời điểm này, đã có trên 84% dân số trên địa bàn huyện tham gia bảo hiểm y tế, tương đương gần 159.000 người; bảo hiểm xã hội bắt buộc là 3.900 người, đạt 86%; bảo hiểm xã hội tự nguyện là 1.170 người, đạt 57% và bảo hiểm thất nghiệp là 3.200 người, đạt 84%. Ngành bảo hiểm xã hội huyện đã làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành và phối hợp có hiệu quả với các ngành, địa phương trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, người dân ở các xã khó khăn. Bên cạnh đó, chế độ hưởng bảo hiểm y tế được mở rộng, chất lượng dịch vụ các cơ sở khám, chữa bệnh không ngừng được nâng cao đã góp phần tạo thêm niềm tin cho nhiều hộ dân tham gia bảo hiểm y tế.

VĂN MINH

Viết bình luận mới