Ra mắt mô hình “Gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”

02/07/2020 | 09:03 GMT+7

(HG) - Tỉnh đoàn vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ra mắt mô hình “Gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh” tại phường Thuận An, thị xã Long Mỹ.

Mô hình có sự tham gia của 10 gia đình trẻ, gồm những cặp vợ chồng có cùng nguyện vọng, sở thích. Các thành viên tham gia phải chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, không mắc các tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật và không có bạo lực trong gia đình. Đây cũng là môi trường bổ ích, lành mạnh cho các gia đình giao lưu, học hỏi, trao đổi để cùng nhau phát triển kinh tế. Thông qua hoạt động của mô hình nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các tầng lớp Nhân dân trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị đạo đức, văn hóa gia đình, góp phần củng cố, xây dựng gia đình ngày càng ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Dịp này, chị Nguyễn Thị Bích Nguyệt, ở khu vực 3, phường Thuận An, được hỗ trợ 100 con vịt xiêm giống và 2 triệu đồng để phát triển kinh tế.

NGỌC DIỄM

Viết bình luận mới